LCB filiāle Ceriņu bibliotēka

PAR AKCIJU

Dalībnieki:            LCB filiāle Ceriņu bibliotēka un tās lietotāji

Izvēlētie objekti:   Bibliotēkas lietotāji salīdzināja Romas vēsturiskā centra objektus (Sv. Pētera baziliku,
                             viesnīcu De La Ville Roma un dizaineru veikalu ielu Via Condotti) ar Daugavpils pilsētas
                             vēsturisko centru (Daugavpils Sv. Pētera Romas katoļu baznīcu, viesnīcu Latgola un
                             tirdzniecības centru Ditton Nams)

Izpētes metode:    Pateicoties bibliotēkas lietotājai Olgai Bančenkovai tika organizēts ceļojumu stāstu vakars
                             pieaugušajiem, mazie bibliotēkas lietotāji kopā ar bibliotekāriem meklēja novadpētniecības
                             materiālus un noformēja itāļu autoru grāmatu izstādi, pusaudži apkopoja dažāda veida tīmekļa
                             vietnes, kurās ir publicēta informācija par Romas un Daugavpils pilsētas kultūrvēsturiskajiem
                             objektiem. Kopīgiem spēkiem tika izveidota prezentācija par pētījuma objektiem un noformēta
                             planšete.                             

Rezultāts:             Bibliotēkas lietotāji iepazinās ar UNESCO misiju, kas veicina pasaules kultūru daudzveidību
                             saglabāšanu un dabas objektu aizsardzību. Akcija rosināja cilvēku interesi par dzimtās pilsētas
                             vēsturi un arhitektūru. Bibliotēkas lietotāji attīstīja savas radošās spējas un iemaņas 
                             informācijas meklēšanā un atlasē.                           

 

AKTIVITĀTES

20. janvāris     Ceļojumu stāstu vakars pieaugušajiem „Itālijas ainavu romantika” Bibliotēkas lietotāja Olga
                     Bančenkova pastāstīja par savu iespaidiem bagātu ceļojumu pa brīnišķīgākajām Itālijas vietām.
                     Pasākuma dalībniekiem tika piedāvāta tematiskā grāmatu izstāde „Negaidīti notikumi itāļu zemē”,
                     kas tika veltīta Itālijas slavenajām personībām un kultūrvēsturiskiem objektiem. Stāstu vakara
                     nobeigumā bibliotēkas lietotāji nobaudīja slaveno itāļu virtuves desertu – Tiramisu kūku, ka arī
                     saņēma bukletus ar informāciju par Ceriņu bibliotēkas fondā esošajām itāļu autoru grāmatām;

17. februāris   Diskusiju salons "Mūžīgā pilsēta fotoattēlos" Bibliotēkas lietotāji (skolēni) piedalījās diskusiju
                     salonā un ar prezentācijas palīdzību uzzināja interesantus faktus par visīstāko pilsētu-muzeju Romu.
                     Skolēni tika iepazīstināti ar grandiozajiem arhitektūras kompleksiem un pilīm, kas lieliski harmonē
                     ar dārziem un parkiem. Pasākuma laikā skolēni patstāvīgi meklēja informāciju par Itālijas
                     galvaspilsētu internetā;

                     Virtuālā ekskursija pusaudžiem "Roma-Daugavpils: apskati un salīdzini!" Pusaudži izpētīja 
                     Romas pilsētas vēsturiskā centra objektus un salīdzināja tos ar Daugavpils pilsētas kultūrvēsturisko
                     mantojumu. Lielākā uzmanība tika pievērsta Romas pāvesta mājvietas – Svētā Pētera bazilikas un
                     Daugavpils Svētā Pētera ķēdes Romas katoļu baznīcas izpētei; 

22. marts       Bibliotekārā stunda "Daugavpils un Roma e-resursos" Bibliotekārās stundas laikā pusaudži
                     piedalīsies praktiskajās nodarbības un iemācīsies meklēt informāciju kvalitatīvos un drošos
                     interneta resursos. Liela uzmanība tiks pievērsta sekojošiem elektroniskajiem resursiem:
                     Zudusī Latvija, Katedrāle.lv, YouTube utt., kuros var sameklēt informāciju par Romas vēsturisko
                     centru un Daugavpils pilsētas kultūrvēsturisko mantojumu;

24.aprīlis        Akcijas noslēguma pasākums "Tilts starp divām pasaulēm". Pasākums tiks veltīts projekta
                     rezultātiem. Akcijas dalībnieki dalīsies ar iespaidiem un pārdomām par paveikto un veidos planšet
                     par pētījuma objektiem.