Izstāde

IZSTĀDES APRAKSTS

Izstāde „Pasaule t@vā bibliotēkā – UNSECO Pasaules mantojuma izzināšana” ir iespaidīgs, vizuāli krāšņs un interesants gala rezultāts akcijai „Pasaule t@vā bibliotēkā – UNSECO Pasaules mantojuma izzināšana”. Akcijā, kas ilga deviņus mēnešus, kopumā iesaistījās 92 bibliotēkas. Tās kopā ar apmeklētājiem apzināja Latvijas kultūras, dabas un nemateriālā mantojuma vērtības un meklēja līdzības tajās ar pasaulē plaši atzītajiem UNESCO pasaules mantojuma sarakstā iekļautajiem objektiem.

Akcijas gaitā iegūtā informācija gan par izvēlētajiem Latvijas, gan UNESCO pasaules mantojuma sarakstā iekļautajiem objektiem tika rakstīta, zīmēta, krāsota, griezta līmēta un citādi attēlota uz īpaši šai akcijai izgatavotajiem stendiem-planšetēm. Kā pasniegt abu objektu salīdzinājumu bija katras bibliotēkas brīva izvēle, tādēļ izstāde ieguvusi tik krāšņi atšķirīgu ekspozīciju.

Izstādes ekspozīcija sastāv no 70 A1 izmēra kartona stendiem (59x84cm). Tie no abām pusēm sniedz informāciju par 68 objektiem Latvijā un 66 objektiem pasaulē. Lielākā daļa stendu ir salokāmi, tomēr daži veidoti sarežģītākās tehnikās un ir ar pielikumiem (grāmata, spēle, no dabas materiāliem veidotas mājiņas), tādēļ kopumā izstādes pārvietošanai nepieciešams transports.

Izstāde aicina apmeklētājus iepazīt un apzināt kultūras, dabas un nemateriālā mantojuma vērtības Latvijā un ārpus tās. Izstāde ir daļa no 1972. gada UNESCO Konvencijas par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību 40. gadadienas atzīmēšanas pasākumiem Latvijā. Konvencija paredz, ka katra dalībvalsts veicina vērtību apzināšanu un izpēti savas valsts teritorijā, kā arī rūpējās par to saglabāšanu un popularizēšanu.

 

VIRTUĀLĀ IZSTĀDE