2. Latgales stāstnieku festivāls "Omotu stuosti"

2017. gadā Latgales stāstnieku festivāls „Omotu stuosti” notiks otro reizi. Tā mērķis ir veicināt stāstniecības tradīciju kā nozīmīgas nemateriālā kultūras mantojuma daļas saglabāšanu, attīstīšanu un tālāknodošanu Latgales kultūrtelpā.

Šogad festivāls piedāvā iespēju iepazīt vienu no dzīvīgākajām un pievilcīgākajām Latgales tradīcijām – kāzu saimnieču prasmes un viņu stāstus – neaizmirstamus, smieklīgus un visādi citādi uzrunājošus atgadījumus no kāzu saimnieču, vedēju, muzikantu, kāzinieku un jaunā pāra dzīves. Festivāla īpašais dārgums ir Vecvārkavas brīnišķīgā stāstniece Broņislava Gavare un Vecvārkavas folkloras kopas sievas ar viņu stāstiem un apdziedāšanās prasmēm. Tāpat festivālā būs sastopami stāstnieki no dažādiem Latvijas novadiem un būs iespēja dzirdēt savdabīgus stāstus, atšķirīgus dialektus un prasmīgus muzikantus.

Viens no festivāla uzdevumiem ir veidot atpazīstamu un radošu platformu Latgales amatniecības izzināšanai un popularizēšanai, bet tikpat svarīgi ir kopt dažādas latgaliskas izpausmes mutvārdos, lai stāstos izbaudītu un stiprinātu latgalisko izlokšņu daudzveidību, labskanību un izteiksmes precizitāti. Šī gada tēma veltīta Latgales kāzu saimnieču prasmēm un viņu stāstiem.

Šī gada vadmotīvs festivālam:

Pasasmēju smiekliņam, –
Kas smieklam nesasmēja?
Kas smieklam nesasmēja,
Tas pats lieti nederēja.

/LD 21010/

UNESCO LNK tīkla „Stāstu bibliotēkas” līdzdalība

Festivāls norisināsies līdz ar UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas tīkla „Stāstu bibliotēkas” atbalstu, kura mērķis ir veicināt dažādu prasmju apguvi iesaistītajiem dalībniekiem, nodrošinot neformālo izglītību stāstniecībā un šīs tradīcijas aktualizēšanā, saglabāšanā un tālāknodošanā nākamajām paaudzēm.

Festivāla organizatori

Otro Latgales stāstnieku festivālu „Omotu stuosti” organizē Vārkavas novada dome sadarbībā ar tradicionālās kultūras biedrību „Aprika”, UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju, kultūras un mākslas biedrību „TEIRA LATGOLYS MUOKSLA” un citiem labvēļiem.

Došanās uz festivāla norises vietu

-          21. jūlijs: sabiedriskais autobuss no Rīgas uz Preiļiem izbrauc plkst. 10.25 un Preiļos iebrauc plkst. 14:00, 14.15 atiet autobuss Preiļi Upmala-Līvāni. Vārkavā 14.37.

-          22. jūlijs: sabiedriskais autobuss no Preiļiem uz Rīgu izbrauc plkst. 17.05.

Citi maršruti un vairāk informācijas par sabiedrisko autobusu kustību skatiet www.1188.lv.

Festivāla norise

Festivāla laikā plānota daudzveidīga un izglītojoša programma par vietējo kultūras mantojumu – tradīcijām, prasmēm un amata pratējiem, īpaši kāzu saimniecēm, kuras gatavo gan gaļas ēdienus, gan cep dažādas kūkas.

Festivāla programma. 

Lūgums katram individuāli plānot maršrutu un laikus rezervēt autobusa biļetes. Lūgums savlaicīgi informēt par savu ierašanos Vecvārkavā, ja plānojat būt citā laikā (mob. tel. +371 26522141, e-pasts: [email protected]). Ja vēlaties doties mājup 23.07. – informējiet rīkotājus.

 

 

Festivāls "Omotu stuosti"

Latgale kopš seniem laikiem atpazīstama ar izkoptām dažādām arodu un amatu prasmēm, kuru pratēji mūsdienās sastopami vēl aizvien. Ja agrāk amatniecība Latgalē bijusi aktuāla lielā pieprasījuma dēļ, tad šobrīd seno amatu meistariem ir vēl viens uzdevums – būt par sava amata turpinātājiem, pārmantot un saglabāt tautas kultūrā esošās vērtības, atbilstoši novada tradīcijām, attīstīt tās tālāk un nodot mantojumā nākamām paaudzēm.

2016. gadā Latgales stāstnieku festivāls „Omotu stuosti” notiks pirmo reizi. Tā mērķis ir veicināt stāstniecības tradīciju kā nozīmīgas nemateriālā kultūras mantojuma daļas saglabāšanu, attīstīšanu un tālāknodošanu Latgales kultūrtelpā. Stāstus par amatnieku dzīvi, amatu noslēpumiem un meistarstiķiem, kā arī par dažādiem atgadījumiem amatnieku vidē stāstīs gan paši amatnieki, gan stāstnieki no dažādiem Latvijas novadiem, lai ar stātiem popularizētu amatu prasmes un sekmētu to pārmantojamību nākamajām paaudzēm.

Viens no festivāla uzdevumiem ir veidot atpazīstamu un radošu platformu Latgales amatniecības izzināšanai un popularizēšanai, bet tikpat svarīgi ir kopt dažādas latgaliskas izpausmes mutvārdos, lai stāstos izbaudītu un stiprinātu latgalisko izlokšņu daudzveidību, labskanību un izteiksmes precizitāti. Šī gada tēma veltīta Latgales tradicionālajai keramikai un podniekiem, kā arī stāstiem par šo amatu un amata pratējiem.

Festivāla pirmajā dienā 22. jūlijā plkst. 20:00 interesenti aicināti uz „Anekdošu un jautro stāstu vakaru” jauniešu centrā „PAKAC” (Kārsavas iela 4, Preiļi). 23. jūlijā, sākot no plkst. 15:00, Jasmuižas muižas parkā (Aizkalne, Preiļu novads) būs iespēja sastapt Latgales keramiķus un klausīties viņu stāstījumā.

Plkst. 17:30 kopā ar folkloras kopu „Jumalāni” cepļa mājas pagalmā varēs iet rotaļās un dejot dančus, bet plkst. 20:00 notiks Lielais stāstu vakars „Lobam lobs stuosts”. Tajā piedalīsies Upmalas folkloras ansamblis "Vecvārkava" un viņu stāstniece Broņislava Gavare, Kristiāns Plots no Vāŗkavas bērnu folkloras kopas "Volyudzeite", Andris Čakāns no Rugāju novada, Trifina Ovčinnikova no Audriņiem, Anita Rutule no Nagļiem, folkloras kopa "Vīteri" no Rēzeknes, folkloras kopa "Jumalāni" no Riebiņu novada, folkloras kopa „Rūtoj” no Preiļiem, kā arī citi Latgales stāstnieki un stāstnieki no citiem Latvijas novadiem.

Savukārt 24. jūlijā plkst. 10:00 vecāki ar bērniem aicināti doties uz Preiļu Galveno bibliotēku (Kārsavas iela 4, Preiļi), kur mazajiem klausītājiem notiks pasākums „Mazi stāsti no lieliem stāstniekiem”.

Dodoties uz festivālu, vēlams apdomāt un sagatavot dažādus stāstus, kas saistīti ar amatiem, amatniekiem un amata pratējiem, Latgali, Latgales keramiku u.c. festivāla tematikai saistošus stāstus. Šogad īpaši aicinām gatavot joku stāstus un jautrus atgadījumus no dzīves, ar ko dalīties un iepriecināt citus stāstniekus.

Festivāla programma

Pieteikuma anketa

Jautājumu gadījumā sazinies ar UNESCO LNK tīkla „Stāstu bibliotēkas” koordinatori

Eviju Maļkeviču (26187266, [email protected]) vai Preiļu Galvenās bibliotēkas Preiļu galvenās bibliotēka Bērnu literatūras nodaļas vadītāju Vilhelmīni Jakimovu (29495394, [email protected]).