Festivāls „Stāsti krēslā” Valmierā 2016

 

Šogad jau otro reizi līdzās stāstnieku festivāliem Kurzemē, Zemgalē un Latgalē notiks Vidzemes stāstnieku festivāls. II Vidzemes stāstnieku festivāls „Stāsti krēslā” no šī gada 7. līdz 9. oktobrim norisināsies Valmierā un tās apkaimē – Burtnieku novadā, Rūjienas novada Oleru muižā, Valmiermuižā.

Ikviens interesents aicināts piedalīties gan kā stāstnieks, gan kā klausītājs, tādējādi kļūstot par stāstīšanas tradīcijas uzturētāju un atbalstītāju. Šogad festivāls piedāvā iespēju iepazīt vienu no savdabīgākajām Vidzemes muzikālajām tradīcijām – ermoņiku „ieviņa” spēli un muzikantus ar viņu stāstiem. Tāpat festivālā būs sastopami stāstnieki no dažādiem Latvijas novadiem un būs iespēja dzirdēt savdabīgus stāstus, atšķirīgus dialektus un prasmīgus muzikantus. 

Šogad festivāla starptautiskos sadarbības partnerus pārstāvēs Šveices stāstniece Rosvita Menke (Roswitha Menke), kura vadīs vairākas meistarklases un sniegs priekšnesumus dažādās festivāla norises vietās. Savukārt Valmieras un apkārtnes bērni un jaunieši aicināti piedalīties nemateriālā kultūras mantojuma apgūšanas un pārmantošanas programmas „Pulkā eimu, pulkā teku” stāstnieku konkursa „Teci, teci, valodiņa” Valmieras pusfinālā.

Vidzemes stāstnieku festivālam ir īpaša nozīme stāstniecības tradīciju iedzīvināšanā, bagātinot Vidzemes kultūrtelpu un iezīmējot Vidzemes savdabību Latvijas kultūras kopainā. Festivāls vienlaikus rūpējas par stāstīšanas tradīciju saglabāšanu, attīstīšanu un tālāknodošanu nākamajām paaudzēm. Festivāls ir būtiska Latvijas stāstnieku kustības daļa, tas apvieno UNESCO LNK tīkla „Stāstu bibliotēkas” dalībniekus visā Latvijā (Valmieras bibliotēka, Burtnieku un Ēveles pagastu bibliotēkas, ir šī tīkla dalībnieces), Valmieras muzeju, Vidzemes stāstnieku kopas dalībniekus, nevalstiskās organizācijas un stāstniecībā ieinteresētās kultūras un izglītības iestādes, kā arī individuālus interesentus un stāstniekus. Īpaša loma festivāla programmas izveidē un realizēšanā ir Vidzemes stāstnieku kopienai, kura izveidojusies pēc Vidzemes kultūras un mākslas biedrības „Haritas” 2014. gadā realizētā projekta „Vidzemes stāstnieku skola”.

II Vidzemes stāstnieku festivāls „Stāsti krēslā” ir brīnišķīga iespēja valmieriešiem un citiem vidzemniekiem, kā arī citu novadu viesiem iesaistīties stāstīšanas tradīcijas uzturēšanā, kļūstot gan par zinošu klausītāju, gan par atraktīvu stāstnieku.

Festivāla programma.

Dalībnieka pieteikuma anketa.

Praktiskā informācija dalībniekiem

Dalības pieteikšana

Ikvienu interesentu, kā arī dalībniekus, kas piedalās programmas veidošanā, lūdzam līdz 5. oktobrim pieteikt savu dalību, atzīmējoties šeit:

 https://doodle.com/poll/axvgwwyyb28hg96na3s659em/admin#table

 

Nokļūšana uz festivālu

Dalībniekus, kuri plāno doties uz Valmieru ar sabiedrisko autobusu, lūdzam iepazīties ar autobusu kustības grafiku www.1188.lv. Dodoties uz pasākumu ar automašīnu, to būs iespēja novietot stāvlaukumā pie Valmieras bibliotēkas Cēsu ielā 4, Valmierā vai pie viesu nama "Lucas muiža", Lucas 2, Valmierā.

Ceļa izdevumi ir pašu dalībnieku līdzfinansējums.

Naktsmītnes

Dalībniekiem, kas festivālā piedalīsies kā stāstnieki, tiks nodrošinātas apmaksātas naktsmītnes „Lucas muižā” (viesu nams, Lucas iela 2, Valmiera). Neskaidrību gadījumā lūdzu sazināties ar festivāla direktori Solveiga Boicovu (kontaktinformācija - skat. zemāk).

Ēdināšana

Dalībniekiem, kas nakšņo viesu namā „Lucas muiža”, tiek nodrošinātas brokastis, kā arī pusdienas un vakariņas dažādās Valmieras vietās, kas norādītas programmā. Tāpat pusdienas un vakariņas tiek nodrošinātas festivāla dalībniekiem.

Ekskursija

Pasākuma ietvaros piedāvājam piedalīties ekskursijā par un ap kaņepēm - z/s „Adzelvieši” (informācijai:

Ekskursija un degustācija - kopā apmēram 2 stundas, biļete vienam cilvēkam – 2,00 eiro, kas jāsedz katram pašam pasākuma dalībniekam. 

Festivāla rīkotāji

Stāstniecības tradīcija un festivāls ir kļuvis par nozīmīgu Valmieras kultūrtelpas stiprinātāju un veiksmīgu sadarbības platformu vietējām valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, privātajam sektoram un vietējai sabiedrībai. Valmieras bibliotēka ir būtiska Vidzemes kultūrtelpas daļa, kurai ir valsts mēroga nozīme stāstniecības tradīciju iedzīvināšanā un popularizēšanā. Valmieras bibliotēkas bibliotekāres Agita Lapsa un Gaida Arta Saukāne regulāri vāc un apkopo valmieriešu vietu stāstus, pēta apkārtējo novadu kultūrtelpas, to mantojumu, un popularizē tos bibliotēkas pasākumos. Tādējādi bibliotēka īsteno arī UNESCO LNK tīkla „Stāstu bibliotēkas” pamatideju – rosināt bibliotēkas kļūt par savas apkārtnes stāstniecības tradīcijas multifunkcionāliem centriem, kas vienlaikus apkopo un izplata zināšanas par vietējo kultūras mantojumu. Valmieras bibliotēka ar savu pieredzi un resursiem iesaistās arī Vidzemes stāstnieku festivālu organizēšanā un sadarbībā ar Vidzemes kultūras un mākslas biedrību „Haritas” un jo īpaši ar Vidzemes stāstnieku kopienu veido festivāla programmu un tās norises. Vidzemes stāstnieku kopiena, sevišķi tās dalībnieces Agrita Gruzdiņa un Sanda Salmiņa, rūpējas par bērnu un jauniešu iesaisti festivāla norisēs. Gunta Daļecka no Burtnieku un Aelita Punkstiņa no Ēveles pagastu bibliotēkām, z/s “Adzelvieši”, Ieva un Kārlis Zemīši no biedrības „Oleru muiža” un Burtnieku novada pašvaldība gādā par festivāla norisēm novados. Krodziņa „Pils ķēķis”, kafejnīcas „Mellene” un Kristīgā žēlsirdības centra ziņā ir maltītes un cienasti, viesu māja „Luca” dalībniekiem sniedz naktsmājas. Vidzemes Augstskolas Tūrisma organizācijas un vadības fakultātes studenti rūpējas par sajūtu pieredzējumu, bet Agita Lapsa ir programmas sirds un dvēsele. Savukārt biedrībai „Haritas” un tās valdes priekšsēdētājai Solveigai Boicovai ir nozīmīgs ieguldījums stāstniecības tradīciju iedzīvināšanā Vidzemē: 2014. gadā biedrība realizēja projektu „Stāstnieku skola Vidzemē”, kurā 18 dažādu nozaru cilvēki pilnveidoja savu stāstītprasmi, lai radītu priekšnosacījumus Stāstnieku festivālam Vidzemē. Tas pirmo reizi notika 2015. gadā no 9. līdz 11. oktobrim. Biedrība „Haritas” iesaistās arī UNESCO LNK tīkla „Stāstu bibliotēkas” stāstniekiem rīkotajās aktivitātēs, galvenokārt apgūstot pieredzi stāstnieku festivālos citviet Latvijā. Biedrībai ir pieredze starptautisku stāstniecības projektu īstenošanā, piemēram, 2015. gada maijā biedrība realizēja starptautisku digitālās stāstniecības prasmju apmācību projektu jauniešiem un jaunatnes darbiniekiem no 6 dažādām valstīm. 2015. gada 16. un 17. jūlijā Vidzemes stāstnieki piedalījās pasākumos Starptautiskā folkloras festivāla „Baltica 2015” ietvaros, apliecinot labas starptautiskās sadarbības prasmes stāstīšanas tradīciju iedzīvināšanā. 2016. gadā biedrība piesaista finanšu līdzekļus un sadarbības partnerus II Vidzemes stāstnieku festivāla organizēšanā. 

ATBALSTĪTĀJI

Vairāk informācijas:
Solveiga Boicova
Vidzemes kultūras un mākslas biedrības „Haritas” vadītāja
Tālrunis: +371 28395899
E-pasts: [email protected]