GRAND TREASURES

Tas nav noslēpums, ka laiks rit uz priekšu ļoti straujiem soļiem un pasaule katru dienu mainās arvien ātrāk.Tas, kas vakar bija ikdiena, šodien kļūst par ieradumu, bet rīt tā jau būs pagātne. Cenšoties  noturēties līdzi ikdienas ritmam un domājot par dažādām rūpēm, ir ļoti viegli pazaudēt savas saknes, jo mēs pat nepamanām, ka mums apkārt ir cilvēki ar neiedomājamu dzīves pieredzi un stāstiem. Bieži vien mēs pat nezinām savu tuvinieku intetresantos dzīves stāstus. Ar šo projektu mēs vēlamies palīdzēt saglabāt vakardienas pasauli, darot to zināmu ikvienam un cienot cilvēkus, kuri spēj mūs ar to iepazīstināt.

Kādēļ ir vērts atpazīts un saglabāt personīgus stāstus?
Tādēļ, ka tie apraksta realitāti, kas jau ir zudusi vai visticamāk drīzumā izzudīs, tie apraksta vietu, ģimeņu, profesiju un tradīciju pagātni. Dažos šajos stāstos mēs varam atklāt ļoti nozīmīgas savas identitātes daļas. Tieši tāpēc tie var spēlēt izšķirošu lomu identitātes un un savas piederības izprašanā, kā arī var būt katra indivīda sevis apzināšanās svarīga daļa.

Pie tam – cilvēki, kas glabā šos stāstus, izzūd, tie aiziet pavisam, paņemot līdzi gatavošanas receptes, atmiņas par  vēsturiskiem notikumiem, melodijas, deju soļus un dažādus ģimenes stāstus. Un ne jau tādēļ, ka viņi nevēlētos ar šīm zināšanām un atmiņām dalīties, bet gan tāpēc, ka viņiem netiek dota iespēja un tāpēc, ka viņi paši un apkārtējā sabiedrība šos stāstus nenovērtē.

Kādēļ ir tik maz iespējas, lai dalītos savos stāstos?
Tādēļ, ka mūsdienu pasaulē visi ir aizņemti. Mazbērniem nav laika apciemot vecvecākus, bērniem ir ļoti maz laika, lai pasēdētu un parunātos ar vecākiem. Bet no otras puses, dažas no atmiņām ir sāpīgas (karš, izsalkums), un ir ļoti grūti pie tām atgriezties. Ar projekta palīdzību mēs vēlamies sniegt iespēju, dalīties stāstos, saglabāt tos un nodot tālāk jaunajām paaudzēm.  Kurus stāstus mēs vēlamies saglabāt? Mēs vēlamies saglabāt Dārgumu stāstus.

Grand Treasures (Lielie Dārgumi)
Ar Dārgumiem mēs saprotam aculieciniekus, cilvēkus, kam ir ievērojams dzīvesstāsts, kuriem piemīt prasmes vai zināšanas, ar kurām tie gatavi dalīties. Dzīvie cilvēku Dārgumi ir personas, kam pieder augsta līmeņa zināšanas un prasmes, kas vajadzīgas, lai radītu vai pārveidotu specifiskus nemateriālās kultūras mantojuma elementus.  

Būdami sociālie darbinieki, mēs saprotam, ka vienas/divu paaudžu laikā notikušas svarīgas izmaiņas „informācijas avotu“ izteiksmē: mūsu senči reti, kad apmeklēja skolu un tika apmācīti pie ugunskura; mūsu bērnus apmāca televīzija un internets. Mēs vēlētos atrast „kādreizējo laiku“ pārstāvjus, lai par tiem informētu „moderno laiku“ pārstāvjus un liktu viņiem to novērtēt.  Mēs saprotam, ka tas ir līdzeklis, ar kuru atzīt mūžizglītības pieredzi, kas piemīt jauniešiem, kas jau kļuvuši par senčiem un vēlas ar to dalīties. Ne tikai zinātne un tehnoloģija, bet arī zināšanas no priekštečiem ir vērtīgas jaunajām paaudzēm.

Par projektu

Projekta „Grand – Treasures” mērķis ir iepazīstināt visus vietējās sabiedrības locekļus ar aculiecinieku un Dārgumu stāstiem, veidojot sadarbību starp organizācijām, kas risina starppaaudžu dialoga un mūžizglītības jauitājumus Polijā, Galīcijā (Spānija), Igaunijā, Latvijā, Portugālē un Grieķijā, kā arī starp vietējām kultūras un pētniecības institūcijām, kas specializējas mutvārdu vēstures saglabāšanā.

Mēs vēlamies atbalstīt Dārgumu stāstu stāstīšanas procesu, daloties tajā ar vietējo sabiedrību dalībniekiem. Partnerības ietvaros mēs vēlamies dalīties ar labām metodēm, kā identificēt stāstus, krāt tos, saglabāt un organizēt, kā arī dalīties tajos ar plašāku publiku. Mēs to vēlamies darīt, veicot mācību vizītes, kas tiek organizētas partnerības sanāksmju laikā, tikšanās ar ekspertiem un aculieciniekiem = pašiem Dārgumiem. Tajā pašā laikā mēs vēlamies izmantot no partneriem iegūtās metodes savā sabiedrībā ar vietējo projektu palīdzību. Tie atšķirsies atkarībā no katra partnera avotiem un vietējiem apstākļiem. Bet, balstoties uz tēmā iegūto pieredzi, tie būs: festivāli, darbnīcas, tikšanās ar aculieciniekiem, publikāciju attīstība, stāstu stāstīšana, dzīvās bibliotēkas.

Partnerorganizācijas no  Polijas, Igaunijas, Grieķijas, Latvijas, Portugāles un Spānijas, kas vietējā mērogā darbojas ar starppaaudžu dialogu un mutvārdu vēstures un kultūras saglabāšanas problēmu, nolēma dalīties pieredzē par Dārgumu aculiecinieku stāstu identificēšanu, krāšanu, saglabāšanu, organizēšanu un dalīšanos ar plašāku publiku. Ar projekta „Grand – treasures“ palīdzību mēs vēlamies gan atklāt labas mutvārdu vēstures problēmu risināšanas metodes, gan izmantot tās vietējā sabiedrībā savās mājās.