27. janvāra tikšanās

27. janvārī LNB Bērnu Literatūras centrā uz "Lielo bibliotēku sanākšanu" no dažādām Latvijas vietām bija sabraukuši aptuveni 100 bibliotēku pārstāvji. To organizēja UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (LNK) sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku un Latvijas Bibliotekāru biedrību. Bibliotēku sanākšana vienoja trīs projektu dalībniekus: akciju „Pasaule t@vā bibliotēkā – UNESCO Pasaules mantojuma izzināšana” un „Bērnu/Jauniešu žūrija 2011” dalībbibliotēkas, kā arī UNESCO iniciatīvas "Stāstu bibliotēkas" dalībbibliotēkas.

Atgādinot tikšanās saturu un informējot tos, kuriem nebija iespēja būt klāt, zemāk ir ievietoti prezentētie materiāli, runas un pāris bildes:

PASĀKUMA FOTOGALERIJA

Pasaules mantojuma kartes 2011-2012  akciju dalībbibliotēkām un ikvienam interesentam ir pieejamas UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas birojā Rīgā, Pils laukumā 4-206.