Vasaras skola 2013

21. - 23. augustā Limbažos notiks UNESCO LNK iniciatīvas "Stāstu bibliotēkas" tīkla dalībnieču neformālās izglītības veicināšanas pasākums - vasaras skola 2013. 

Limbažos atrodas viena no „Stāstu bibliotēkas” tīkla dalībniecēm – Limbažu Bērnu bibliotēka. Tāpēc Vasaras skola tiks rīkota ar mērķi turpināt Stāstu bibliotēku tīkla pieredzes apmaiņu, apzinot un iepazīstot vietējos stāstniekus, aktualizējot šī reģiona stāstīšanas tradīciju kā nozīmīgu kultūras mantojuma daļu un plānot pirmo Vidzemes stāstnieku festivālu 2014. gadā Limbažos.

Vasaras skolas pirmajā dienā „Stāstu bibliotēkas” dalībniecēm plānota tikšanās ar vietējiem limbažniekiem, kas sveiks stāstniekus ar pašu stāstiem, ejot pa Lielezera taku. Šīs pašas dienas vakarā plānota vakarēšana ar stāstnieci, folkloras kopas „Putni” vadītāju Ilzi Kļaviņu un folkloras kopas „Putni” dalībniekiem. Vakara gaitā tīkla dalībnieki stāstīs arī paši savus līdzi atvestos stāstus.

Otrā diena tiks uzsākta ar lekciju par dažādiem vēstures avotiem, atmiņu stāstiem un atmiņu stāstu ticamību. Pēc lekcijas plānota Limbažu vēstures izzināšana caur stāstiem muzejā un vecpilsētā, kas ir nozīmīga vēstures avotu un cilvēku atmiņu satikšanās vieta. Plānots arī Limbažu Sudraba darbnīcas apmeklējums, lai iepazītu amatnieku prasmes, viņu stāstus, kolekciju, kā arī iepazītu Limbažu kā Sudraba pilsētas nozīmi. Šajā dienā plānota tikšanās ar Ausekļa Limbažu teātra režisori Intu Kalniņu, kā arī lekcija par atcerēšanās tehniku un runas prasmēm, kā arī meistarklase par kultūras mantojuma apgūšanu ģimenē. Vakarā plānots Vasaras skolas noslēguma pasākums „Lielezera stāstu vakars”, uz kuru tiks aicināti vietējie iedzīvotāji un interesenti. Pasākumā plānota stāstu stāstīšana, danči un rotaļas. 

Vasaras skola pirmo reizi norisinājās 2011. gadā, Rundāles novada, Rundāles pagasta Pilsrunādē, kur atrodas viena no šī tīkla dalībniecēm – Pilsrundāles bibliotēka. 2011. gada Vasaras skolas rezultāti un idejas pārtapa par pirmo Zemgales Stāstnieku festivālu Pilsrundālē, kas 2012. gadā tika rīkots sadarbībā ar Rundāles novada domi, UNESCO LNK, kā arī sasaistīts ar Eiropas Savienības mūžizglītības programmas Grundtvig mācību partnerības projektu „Grand- treasures”.