Zirņu pamatskolas bibliotēka ar Zirņu pagasta bibliotēku

PAR AKCIJU

Dalībnieki:            Zirņu pamatskolas 5.- 9. klašu skolēni un interesenti Zirņu pagasta bibliotēkā

Izvēlētie objekti:   UNESCO pasaules mantojuma sarakstā iekļauto Viktorijas ūdenskritumu un Bukupes
                             ūdenskritumu Zirņu pagastā

Izpētes metode:    Skolēni meklē informāciju un gatavo prezentācijas par Viktorijas ūdenskritumu. Iepazīst
                             Bukupes un citus Kurzemes mazos ūdenskritumus neklātienes ceļojumā. Dodas pārgājienā
                             uz Bukupes ūdenskritumu, lai iepazītu un izpētītu to.                           

Rezultāts:             Skolēni iegūs informāciju par UNESCO darbību, iepazīs interesantus pasaules dabas objektus.
                             Radīs interesi ieraudzīt dabas vienreizīgo skaistumu dzimtajā pagastā, Latvijā.                            

AKTIVITĀTES

6.- 24. marts     Neklātienes konkurss " UNESCO un Pasaules mantojums". Dalība konkursā radīs priekšstatu
                        par UNESCO darbību un Pasaules mantojuma nozīmību;  

3.- 21.aprīlis      Prezentāciju konkurss "Viktorijas ūdenskritums". Skolēni, meklējot informāciju, iepazīst 
                        UNESCO Pasaules mantojuma dabas objektu. Gatavojot prezentāciju, izvērtē interesantāko, 
                        svarīgāko par ūdenskritumu;

21. aprīlis          Neklātienes ceļojums " Latvijas mazie ūdenskritumi". Tikšanās ar LU ģeogrāfijas fakultātes
                        studenti, kura rāda prezentāciju un pastāsta par gūtajiem iespaidiem meklējot  Bukupes un citus
                        Kurzemes mazos ūdenskritumus;

Maijs                Pārgājiens uz Bukupes ūdenskritumu,Materiālu apkopošana, noformēšana