Vircavas vidusskolas bibliotēka

PAR AKCIJU

Dalībnieki:              Vircavas vidusskolas interesentu grupa no 4.-9.klasei.

Izvēlētie objekti:     Ozolu Vircavas muižas parkā un Langernivas īvi Ziemeļvelsā.

Izpētes metode:      Dalībnieki meklē informāciju bibliotekā esošajos izziņas avotos un interneta vidē.
                               Kā arī ar darba lapām dodas veikt pētījumu dabā.
Rezultāts:                Dalībnieki ir iepazinušies ar UNESCO darbību, ir iepazīti pasaulē vecākie koki un 
                               sīkāk izpētīta Langernivas īve un ozols Vircavā.                         

 

AKTIVITĀTES

7. februāris         Iepazīšanās ar akcijas norisi un dalības pieteikšana.Interesenti tiek iepazīstināti ar
                         akcijas būtību un norisi. Katram tiek izsniegta dalībnieka darba lapa;

10. februāris       Informācijas meklēšana, apkopošana par pētāmajiem objektiem. Dalībnieki meklē
                         informāciju un ieraksta to darba lapās, kā arī darba grupas veido prezentācijas;

13.-17. februāris  Zīmējumu konkurss. Nedēļas garumā dalībnieki zīmē zīmējumus, kuri piektdienā tiek izstādīti
                         bibliotekā;

14. februāris       Radošā darbnīca "Dažādais koks";

21. februāris       „Mūsu koks” Izmantojot savu ķermeni, veidojam ozolu un īvi. Piedalās visi interesenti;

20. marts           Ozola stāsts. Gājiens uz muižas parku pie ozola un viņa brāļiem. (darba lapas).

 

AKCIJAS ĪSTENOŠANA