Latvijas Tautas frontes 30. gadadienai veltīta atmiņu stāstu pēcpusdiena

2018-10-08 09:53

Šogad aprit 30 gadi, kopš nodibināts viens no nozīmīgākajiem Latvijas valstiskuma atgūšanas procesa dzinējspēkiem – Latvijas Tautas fronte.

Latvijas Tautas fronte bija Trešās atmodas sākumposmā radīta sabiedriski politiska organizācija. LTF par saviem galvenajiem uzdevumiem pasludināja vispusīgu sabiedrības demokratizāciju, Latvijas suverenitātes nodrošināšanu, tautas garīguma atjaunotni. Latvijas Tautas frontes dibināšanas kongress notika 1988. gada 8. un 9. oktobrī, un tās pirmais priekšsēdētājs bija Dainis Īvāns. Pēc kongresa LTF biedru skaits izauga līdz 250 tūkstošiem. Latvijas Tautas fronte apvienoja atbalsta grupas visā Latvijā, veicinot tautas pilsonisko un patriotisko aktivitāti. Arī Pļaviņās 1988.gada 16. septembra Dzejas dienu sarīkojums Pļaviņu kultūras namā izvērtās par Latvijas Tautas frontes atbalsta grupas dibināšanas sapulci. Un jau 20. septembrī reģistrējot LTF republikas koordinācijas centrā Pļaviņu apvienoto atbalsta grupu, tika pievienoti saraksti ar 455 uzvārdiem. Atceroties šo notikumu, Pļaviņu novada bibliotēka 9. oktobrī plkst. 17.00 Pļaviņu novada kultūras centrā rīko atmiņu stāstu pēcpusdienu “Mums nav kur atkāpties”.

Aicinām bijušos tautfrontiešus uz stāstu pēcpusdienu, lai dalītos ar atmiņās par tā laika notikumiem. Laipni tiek aicināti arī pārējie interesenti.

Ziņu sagatavoja: Vita Silvestrova