Vecrundāles bibliotēka

PAR AKCIJU

Dalībnieki:           Vecrundāles bibliotēka un dalībnieki no  jauniešu NVO "INICIO"

Izvēlētie objekti:  UNESCO Pasaules mantojumā iekļauto Versaļas pili un dārzu, Rundāles pili un dārzu

Izpētes metode:   Dalībnieki no jauniešu NVO "INICIO" vispirms veica mājas darbu, ieguva informāciju par
                            Versaļas pili un Rundāles pili, aplūkojot pieejamo informāciju internetā, apskatot iespieddarbus
                            par šiem objektiem, uzklausot ceļotāju iespaidus par Versaļas pili. Pēc Rundāles pils un parka

                            apskates, tiek apkopoti iegūtie materiāli, lai salīdzinātu abas vietas un noformētu planšeti.

Rezultāts:            Iegūtais rezultāts apliecina, ka arī pie mums Latvijā var sastapt izcilus kultūras mantojumus, 
                            protams mazākus apmēru ziņā, bet tāpēc ne mazāk nozīmīgus.                                 

 

AKTIVITĀTES

14.maijs             Rundāles pils un dārza apskate, virtuāla iepazīšanās ar Versaļas pili un dārzu.
                         Informācijas ieguve par izvēlētajiem objektiem, faktu apkopojums, vietējā objekta - Rundāles
                         pils un dārza apmeklējums, secinājumu izdarīšana.