Sēļu pagasta bibliotēka

PAR AKCIJU

Dalībnieki:           Sēļu pagasta bibliotēkas lasītāji: 4.-7.klase 

Izvēlētie objekti:  Akmens laikmeta pirmo, lielāko apdzīvoto vietu Sēļu pagastā Senburtnieka krastā
                            un analogu senāko apdzīvoto vietu Kiprā - Hirokitijā.

Izpētes metode:   Materiālu meklēšana internetā, arheoloģisko ekspedīciju materiālu izpēte un apkopošana
                            Sēļu pagastā un Zvejniekos - Senburtnieka krastā, kopā ar biedrību: Dāmu klubiņš"- radošā
                            darbnīca - akmens laikmerta podu gatavošana.                         

Rezultāts:            Padziļināti iepazinās ar sava pagasta vēsturi, salīdzināja sadzīves apstākļus Kiprā un Sēļos.                         

 

AKTIVITĀTES

13. maijs         Radošā darbnīca: Akmens laikmeta podu veidošana, apdedzināšana. Aprakstu apkopošana,
                       zīmējumu konkurss, noformēšana.