Ludzas pilsētas ģimnāzijas bibliotēka

AKTIVITĀTES

23. aprīlis    Informatīvs pasākums 12. klašu un citiem interesentiem 'Krāsaini tērpi, konfektes, apelsīni…tepat
                Latvijā un Beļģijā" Katra darba grupas prezentē  savu objekta, sniedzot atbildes uz iepriekš
                izvirzītajiem pieturas punktiem. Gala rezultātā tiek secināts kopīgais un atšķirīgais. Pasākumā
                katra grupa demonstrē mājas darbu - raksturīgāko karnevāla tērpu, izdarības.

 

AKCIJAS ĪSTENOŠANA