Dubultu bērnu bibliotēka un sākumskolas "Tuarenītis" bibliotēka

PAR AKCIJU

Dalībnieki:           Dubultu bērnu bibliotēka un sākumskolas "Taurenītis" 1.- 6. kl. bērni

Izvēlētie objekti:  UNESCO ievērojamākos arhitektūras objektus pēc bērnu izvēles, Dubļu arhitektūru,
                             un savas pilsētas arhitektūru. 

Izpētes metode:   Bērni meklē materiālus par šiem objektiem un gatavo prezentācijas. Par savas
                            pilsētas arhitektūru un māju vēsturi raksta un stāsta stāstus. Gatavo  māju maketus
                            no dažādiem materiāliem. Paši mazākie zīmē. Ceļ savas smilšu pilis pludmalē.                   

Rezultāts:            Bērni iepazīstas ar UNESCO darbību Latvijā un pasaulē, rosina interesi par dzimtās
                            pilsētas arhitektūru un savām mājām, Veicina radošo domāšanu un fantāziju.                      

 

AKTIVITĀTES

6. martā   Projekta Pasaule T@avā bibliotēkā atklāšana Pastāstījām bērniem par projektu, bērni saņem
                dalībnieka kartes un pieraksta sevi Projekta dalībnieku sarakstā;

8. martā   "Viens pa ceļu gāja, priekšā bija māja..." Tematiska pēcpusdiena 1. klasei par dažādām mājām.
                Par mājām, kurās dzīvo dzīvnieki, par parastām mājām un par arhitektūras šedevriem pasaulē.
                Par UNESCO pasaules mantojumu sarakstā ietvertajām celtnēm;

               "Jūrmalas namu stāsti" Tematiska pēcpusdiena 5. klases skolēniem par Jūrmalas namiem un to
                stāstiem. Bērni gatavo stāstus par savām mājām;

20. martā "Mājiņa uz vistas kājiņas" Tematiska pēcpusdiena par dažādām pasaku mājiņām 2. klasei;

29. martā "Mana sapņu māja" Meistardarbnīca 5. kl. bērniem. Tiks gatavoti sapņu māju maketi no dažādiem
                materiāliem;

10. aprīlī  "Meža mājoklīši" Meistardarbnīca 3. kl. bērniem. Tiks gatavoti māju maketi no dažādiem dabas
                materiāliem;

12. aprīlī  "Uzzīmē sapņu māju!" Zīmē 1.klases skolēni; 
               "Pasaules brīnumi" 5. kl. skolēni stāsta un rāda savas prezentācijas par UNESCO aizsardzībā
                esošajiem arhitektūras brīnumiem, īpaši dubļu arhitektūru;

17. aprīlī   "Māja - kā pasakā" 3. kl. par UNESCO aizsardzībā esošajiem arhitektūras brīnumiem, īpaši dubļu
                arhitektūru;

10. maijā  "Smilšu pilis Jūrmalā" Visiem dalībniekiem noslēguma pasākums Dubultu pludmalē. Smilšu piļu
                celšana.

 

AKCIJAS ĪSTENOŠANA