Cīravas arodvidusskolas bibliotēka

PAR AKCIJU

Dalībnieki:            1. kursa izglītojamo interesentu grupa   

Izvēlētie objekti:    Pasaules nozīmes objekts Stounhendža Lielbritānijā

Izpētes metode:     Cilvēku veidoti akmens krāvumi ar noteiktu mērķi – iespējams, tā bija observatorija 
                              (Stounhendža) Mūrnieku akmens krāvumi uz Cīravas/Dunalkas pagastu robežas. Bedrīšu 
                              akmeņi, pēdakmeņi, iespējams, ka seno latviešu kulta vieta. Vizuāli apskatot, fotografējot, 
                              meklējot materiālus literatūrā, izmantojot moderno tehnoloģiju piedāvājumu.                     

Rezultāts:              Fotogrāfiju salīdzinājums. Aprakstu veidošana.                                

 

AKTIVITĀTES

7.-11. maijs           Izbraukums uz Mūrnieku akmens krāvumiem. Darbs bibliotēkā, pārlūkojot dažādus
                            literatūras avotus par abiem objektiem. Vietas apskate, fotografēšana. Abu objektu
                            salīdzināšana.

AKCIJAS ĪSTENOŠANA