Publikācijas

Stāsts ir viens no ietilpīgākajiem prozas žanriem literatūrā, kas norobežo laiku un telpu, tēlojot īstenību ētiski vispārinātā zemtekstā, kur svarīga loma ir stāsta vēstītājam. Komunikatīvi stāsts ir pabeigta saziņas struktūra starp adresantu un adresātu, veidojot noteiktu norises kārtību un plānojumu, ietverot adresanta dzīves laikā iegūto pieredzi un uztveri par dažādiem procesiem un to pielietošanu. Stāstīšana ir pieredze, kas ar stāstu palīdzību tiek nodota un pārmantota no paaudzes paaudzei, veidojot skatījumu uz jau notikušiem procesiem un līdzdarbojoties ideju pārmantošanai nākotnē, tādējādi esot par ieroci empātijai un izpratnei par dažādām kultūrām un tautām. UNESCO Latvijas Nacionālā komisija vēlas pielietot šo ieroci, veicinot stāstīšanas tradīcijas pilnveidošanu un pārmantošanu Latvijā, izceļot bibliotēku lomu Latvijas sabiedrības vērtību apzināšanā un sabiedrības vienotības stiprināšanā.

UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas iniciatīva „Stāstu bibliotēkas”, aktīvi līdzdarbojoties tradicionālās kultūras biedrības „Aprika” vadītājai Mārai Mellēnai un Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta Latviešu folkloras krātuves vadošajam pētniekam Guntim Pakalnam, ir ieguvusi atsaucību bibliotēkās visā Latvijā. Stāstīšanu bibliotēkas ir atzinušas par vienu no potenciāli attīstāmajām iniciatīvām, veidojot dialogu starp bibliotekāru un lasītāju, un, pateicoties lielajai atsaucībai, iniciatīva „Stāstu bibliotēkas”, ar mērķi veicināt stāstīšanas tradīciju kā nemateriālā kultūras mantojuma nozīmīgas daļas pārmantošanu Latvijā, ir ieguvusi atpazīstamību ne tikai iniciatīvas dalībnieku, bet arī plašākas sabiedrības vidū. Tieši plašsaziņas līdzekļi ir vieni no iniciatīvas vēstītājiem, kas tiek nodots sabiedrībai, pildot starpnieka funkciju starp indivīdu un iniciatīvu kā vienotu bibliotēku un stāstu stāstīšanas sadarbības veselumu.

 

Stāstīšanas māku apgūs Rundālē
Bauskas dzīve, 18.08.2011;

Rudens stāsti dvēselei
Bibliotēku Pasaule, 2011. gads, Nr.53;

Notiek Stāstu bibliotēku seminārs "Iedvesmas darbnīca"
Jumala.lv, 13.04.2011;

Notiek Stāstu bibliotēku seminārs "Iedvesmas darbnīca"
Jūrmalas Nedēļa, 13.04.2011;

T ikšanās ar stāstnieku Gunti Pakalnu Bērnu bibliotēkā 
Iecavas novada mājas lapa, 05.04.2011; 

Pūres pagasta bibliotēka- Stāstu bibliotēka
Biblioteka.lv, 09.03.2011;

Limbažu bērni tiekas ar spoku stāstu krājēju Gunti Pakalnu
Auseklis, 30.11.2010;

Intriģējošie Pārventas stāsti
Ventas Balss, 15.11.2010;

"Stāstu bibliotēku" seminārs
Rīgas Centrālās bibliotēkas mājas lapa, 2010. gada novembris;

Muzejnakts Ēveles baznīcā „Par tīru pasauli sevī un apkārtnē”
Burtnieku Novada Vēstis, 2010. gada jūnijs;

Rosina bērnus un jauniešus iepazīt dažadas kultūras
Iecavas novada mājas lapa, 11.05.2010;

Ēvelē godina novadnieku, komponistu un ēveliešu himnas autoru
Ziemeļlatvija.lv, 30.03.2010;

Valmieras bibliotēka ir "Stāstu bibliotēka"
Valmieras integrētās bibliotēkas mājas lapa, 18.12.2009;

Rēzeknes Centrālā bibliotēka uzņemta "Stāstu bibliotēku tīklā"
Rēzeknes Centrālās bibliotēkas mājas lapa, 04.12.2009;

Piešķir "Stāstu bibliotēkas" nosaukumu
Bauskas dzīve,12.11.2009;

Ēveles pagasta bibliotēka- Stāstu bibliotēka
Biblioteka.lv, datums nezināms.