UNESCO nedēļa tīklā „Stāstu bibliotēkas”

2014-10-14 12:22

16. oktobrī Ēveles pagasta/skolas bibliotēkā, apzinot vietējo mantojumu, notiks pasākums „Latviskais mantojums – mūsu senču amatprasmes”. Izmantojot senos darbarīkus (veļas vāle, vērpjamais ratiņš, iejūga piederumi, virvju vijamais kāsis, stelles, suseklis, korķu licējs u.c.) tiks rosinātas atmiņas par senajām amata prasmēm. UNESCO nedēļā tiks rīkotas arī vēstures stundas „LCP Memorands. Rūdolfs Alksnis – viens no LCP Memoranda parakstītājiem”. Vēstures stundu ietvaros tiks runāts par šī dokumenta vēsturisko nozīmi. Būs apsakāma arī izstāde par novadnieku senatoru Rūdolfu Alksni, kā arī tiks rīkota intervija ar Ēvaldu Siliņu par R. Alksni. Ēveles pagasta/skolas bibliotēka ir UNESCO LNK tīkla „Stāstu bibliotēkas” dalībniece. „Latvijas Centrālās Padomes Memorands Rīga, 1944. gada 17. marts” ir iekļauts UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” nacionālajā reģistrā.

 

Dobeles Centrālā bibliotēka UNESCO nedēļā 16. oktobrī rīkos ekskursiju uz Kuldīgas vecpilsētu, kas ir iekļauta UNESCO Pasaules mantojuma nacionālajā sarakstā. Ekskursijā piedalīsies UNESCO LNK tīkla „Stāstu bibliotēkas” dalībnieces, kuras tiksies ar Kurzemes dižāko stāstnieci Liesmu Legzdiņu. UNESCO nedēļā plānots turpināt iesaisti projektā „Baltijas ceļa stāsti”, apkopojot un pierakstot cilvēku atmiņas. Tāpat Baltijas ceļam tiks veltīta bibliotēkas mājas lapā apskatāma virtuāla izstāde „Baltijas ceļā”. Tajā būs apskatāmas Baltijas ceļa dalībnieku vēsturiskās bildes.

 

14. oktobrī plkst. 12.00 Baložu pilsētas bibliotēka aicina uz pasākumu „Baložu Baltijas ceļa stāsti”. Pasākumā satiksies divas paaudzes – Baltijas ceļa dalībnieki un Baložu vidusskolas 10. klases skolēni. Laipni aicināti visi interesenti!

 

Limbažu 3. vidusskola sadarbībā ar Limbažu bērnu bibliotēku (UNESCO LNK tīkla „Stāstu bibliotēkas” dalībniece) 17. oktobrī plkst. 12.40 rīkos atmiņu stāstu stundu „Paaudžu sarunas par Baltijas ceļu”. Skolēni jau iepriekš intervējuši Baltijas ceļu dalībniekus, veikuši atmiņu stāstu pierakstus. Stundas laikā skolēni izteiks savus iespaidus un redzējumu par vēstures gaitu. Sarunā piedalīsies vairāki Baltijas ceļa dalībnieki. Baltijas ceļa stunda norisināsies Limbažu 3. vidusskolas aktu zālē.

 

Madonas novada bibliotēka oktobri veltīs Baltijas ceļam – hronoloģiskam ieskatam nesenā vēsturē, Tautas frontes aktivitātēm, organizējot Baltijas ceļu, kā arī bibliogrāfijai par šo tēmu. Oktobris tika uzsākts ar vēstures stundu bibliotēkā „Baltijas ceļš – brīvības ceļš” 8. klašu skolēniem. UNESCO nedēļas ietvaros pamatskolas skolēni aicināti noskatīties fragmentus no filmas „Latvijas atmoda kinohronikās”. Oktobrī turpināsies vēstures stundas bibliotēkā 5., 6. un 7. klašu skolēniem. 23. oktobrī tiks rīkotas sarunas senioriem par neseno pagātni – par Baltijas ceļu.

 

16. oktobrī plkst. 17.00 Rīgas Centrālajā bibliotēkā (Brīvības ielā 49/52, 2. stāvā) būs tikšanās ar Gunāru Armanu, mākslas vēsturnieku, bijušo Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta pieminekļu aizsardzības inspektoru. Gunārs Armans ir lielisks stāstnieks, kas apveltīts ar plašām zināšanām par Rīgas namu un ielu vēsturi. Viņa atlasītajos vizuālajos materiālos var ieraudzīt pavisam citādu Rīgu, kāda tā izskatījās 19., 20. un nu jau arī 21. gadsimtā, savukārt Armana kunga aizrautīgais stāstījums ļaus pilnībā iztēloties agrākās Rīgas veidolu un pamanīt nepelnīti aizmirstas pilsētvides detaļas. Vairāk informācijas.

 

17. oktobrī Rīgas Centrālās bibliotēkas Bišumuižas filiālbibliotēkā (Bauskas ielā 180) plkst. 13.00 būs pasākums „UNESCO Latvijas mantojums”. Pasākuma dalībniekiem būs iespēja iepazīties ar bibliotēkas materiālu izstādi, runāt par UNESCO darbību pasaulē, Latvijas dalību UNESCO, kultūras mantojuma apzināšanu un saglabāšanu Latvijā, kā arī klausīsies „Baltijas ceļa” dalībnieku stāstus.

 

18. oktobrī Rīgas Centrālās bibliotēkas Bišumuižas filiālbibliotēka plkst. 12.00 piedāvā pasākumu „VSKB konstruktoru atmiņu stāsti”, kas tiek organizēts sadarbībā ar Ķekavas novada domes deputātu A. Keisteru un izstāžu kompleksa „Rāmava” direktoru M.Lūsi. Pasākums notiks izstāžu kompleksā „Rāmava” Valdlaučos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā. UNESCO nedēļā Rīgas Centrālās bibliotēkas Bišumuižas filiālbibliotēka aicina iepazīt bibliotēkas materiālu izstādi „UNESCO Latvijas dārgumi”. Turpinās arī akcijas „Baltijas ceļš” dalībnieku atmiņu stāstījumu pierakstīšana un apkopošana.

 

16. oktobrī Jēkabpils pilsētas pašvaldības Kultūras pārvaldes Jēkabpils pilsētas bibliotēka rīkos pasākumu „Jēkabpilieši Baltijas ceļā”. Pilsētas bibliotēkā Jēkabpils iedzīvotāji varēs dalīties stāstos un atmiņās par piedzīvoto pirms 25 gadiem, tā iedzīvinot šo notikumu un padarot to saprotamāku jaunajai paaudzei. Pasākums norisināsies Jēkabpils pilsētas bibliotēkas Nozaru un mācību literatūras lasītavā (Vecpilsētas laukums 3c, Jēkabpils).

 

16. oktobrī plkst. 11.00 Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzejs sadarbībā ar Kursīšu bibliotēku – informācijas centru rīkos interaktīvu nodarbību „Piedzīvo Baltijas ceļu!”. Interaktīva nodarbība tiks rīkota 3 posmos – sākumā plānota prezentācija un informatīvs stāstījums par tēmu „Baltijas ceļš”, pēc tam plānota Latvijas Tautas frontes aktīvistu dalīšanās atmiņās par atmodas laika aktivitātēm, bet noslēgumā tiks organizēta sadošanās rokās, veidojot Baltijas ceļu Kursīšos.

 

UNESCO nedēļā būs iespēja aplūkot J. Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzeja un Kursīšu bibliotēkas – informācijas centra kopīgi rīkotu fotoizstādi „Atpazīsti sevi Baltijas ceļā”. Izstādē eksponētajās fotogrāfijās būs atspoguļota Saldus novada iedzīvotāju dalība 1989. gada 23. augusta Baltijas ceļa akcijā, Baltijas ceļa piemiņas pasākumā 1990. gada 23. augustā un 1991. gada 23.augusta akcijā „Liesmojošais Baltijas ceļš”. Izstāde būs aplūkojama Kursīšu bibliotēkā – informācijas centrā (Kalna iela 1, Kursīšu pagasts, Saldus novads).

 

Vairāk par UNESCO nedēļu.

#unesconedela