Šogad UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas tīkla „Stāstu bibliotēkas” dalībnieki tiekas Limbažos

2013-08-20 11:23

No šī gada 21. - 23. augustam Limbažos notiks ikgadējā UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas tīkla „Stāstu bibliotēkas” dalībnieku vasaras skola. Tās mērķis ir turpināt veiksmīgo tīkla ietvaros izkopto pieredzes apmaiņu un aktualizēt īpaši lokālo stāstīšanas tradīciju kā nozīmīgu kultūras mantojuma daļu Latvijā.

Stāstu bibliotēku vasaras skolā tiks pilnveidotas tīkla dalībnieču stāstīšanas prasmes, piesaistot lektorus un organizējot meistarklases, iepazīta Limbažu pilsēta, tās zīmīgākās vietas, interesantākie stāsti un pagātnes liecības.

Viens no vasaras skolas uzdevumiem ir veikt sagatavošanās darbus 2014. gadā plānotajam pirmajam Vidzemes stāstnieku festivālam Limbažos. Tīkla ietvaros 2012. gadā tika rīkots arī pirmais Zemgales stāstnieku festivāls, kas tapa kā rezultāts 2011. gadā notikušajai Vasaras skolai Pilsrundālē. Vasaras skolu Limbažos rīko UNESCO Latvijas Nacionālā komisija sadarbībā ar Limbažu Bērnu bibliotēku un Vidzemes kultūras programmas atbalstu.

Šogad notiek arī UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas tīkla „Stāstu bibliotēkas” sastāva atjaunošana, tāpēc ar gaidāmo vasaras skolu zīmīgi tiks noslēgts pirmais tīkla darbības četrgades posms.

Stāstu stāstīšana un klausīšanās ir viena no senākajām cilvēku pamatvajadzībām, kas nodrošina gan pasaules izzināšanu un sociālo prasmju izkopšanu, gan iespēju sevi realizēt visa mūža garumā. Stāstīšanas tradīcijas attīstīšana ikvienā reģionā veicina arī lokālās kopienas savstarpējo komunikāciju un starppaaudžu dialogu, kā arī interesi par lokālo mantojumu, tā apzināšanu un saglabāšanu.

Stāstu bibliotēku tīkls ir īpaša Latvijas bibliotēku sadarbības un pieredzes apmaiņas platforma, kuras ietvaros tiek īstenotas plaša tematiskā loka kultūras mantojumam un stāstniecības tradīcijai veltītas aktivitātes. Līdz šim tajā ir iesaistījušās 18 bibliotēkas no visas Latvijas, kas regulāri rīko stāstīšanas pasākumus un aktīvi iesaistās UNESCO LNK organizētās iniciatīvās.

Līdz šī gada 6. septembrim UNESCO Latvijas Nacionālā komisija aicina ikvienu Latvijas bibliotēku pieteikt dalību tīklā „Stāstu bibliotēkas”, lai turpinātu izkopt stāstniecības tradīcijas, kultūras mantojuma izzināšanu, identitātes stiprināšanu un kultūrtelpas bagātināšanu ikvienā Latvijas reģionā.