Skotu un latgaliešu stāstu sasaukšanās Rēzeknē

2015-07-07 20:15

Šī gada 18. jūlijā Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā (Atbrīvošanas aleja 81/5) no plkst. 12:00 – 14:00 Starptautiskā folkloras festivāla "Baltica" ietvaros notiks pasākums „Skotu un latgaliešu stāstu sasaukšanās”. 

Skotu un latgaliešu stāstos ieklausīties aicināts ikviens, kam patīk stāstīšana, stāstītprasmes pilnveidošana un stāstu nodošana citiem.

Pasākumā būs unikāla iespēja dzirdēt citu zemju un vietējo latgaliešu stāstus no tādiem stāstniekiem kā Aisla Lorda (Skotija, Lielbritānija), Eimija Lorda (Skotija, Lielbritānija), Emma Lasbija (Īrija), Džoena Lasbija (Īrija), Vincents Lasbijs (Īrija), Frānisa Logāna (Skotija, Lielbritānija), Robina Steipltone (Skotija, Lielbritānija), Anita Rutule (Nagļi, Rēzeknes novads), Trifina Ovčiņņikova (Audriņi, Rēzeknes novads), Andris Čakāns (Lazdukalns, Rugāju novads) un Kolins Makalisters (Skotija, Lielbritānija).

Stāstu stāstīšana ir ne vien spēcīga nemateriālās kultūras mantojuma izpausme, bet arī nozīmīgs zināšanu un prasmju nodošanas veids nākamajām paaudzēm.  Daudzās valstīs stāstniecība ir kļuvusi par ļoti populāru kustību, jo stāstnieks (tāpat kā muzikants, rakstnieks, u.c.) var būt arī profesija.

Daudzviet pasaulē jau šobrīd norisinās plaši stāstnieku festivāli. Par stāstniekiem nereti kļūst izglītības un kultūras darbinieki, kā arī seniori, kas vēlas būt aktīvi, radoši un iesaistīties sabiedriskās aktivitātēs. Stāstu stāstīšana un klausīšanās ir arī viena no senākajām cilvēku pamatvajadzībām, kas kalpo gan pasaules izziņai un sociālo prasmju izkopšanai, gan iespējai sevi realizēt visā mūža garumā.

Tāpēc ikviens ir aicināts iepazīt Skotijas un Latgales izcilākos stāstniekus, kas dalīsies ne vien stāstos, bet arī profesionālajā pieredzē.

Vairāk informācijas: 64622061