Seminārs par stāstīšanas tradīciju – „Kam pieder stāsts?”

2014-04-15 16:18

Atzīmējot Pasaules grāmatu un autortiesību dienu, šī gada 23. aprīlī UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (LNK) sadarbībā ar Rīgas domes Nevalstisko organizāciju namu rīko semināru, kas veltīts stāstīšanas tradīcijai.

Semināra mērķis ir aktualizēt stāstīšanas tradīciju kā nozīmīgu kultūras mantojuma daļu un kultūras izziņas līdzekli. Kopā ar UNESCO LNK tīkla „Stāstu bibliotēkas” dalībniekiem plānots diskutēt par dažādiem ar stāstīšanas tradīciju saistītiem jautājumiem, piemēram, kā atšķirt stāstu no informācijas sniegšanas, kāda ir stāstnieka ētika, kas būtu jāņem vērā dažādās situācijās un kā stāstīšanas tradīcija izpaužas citās kultūrās.

Semināra laikā tiks sniegta informācija arī par UNESCO LNK projektu „Baltijas ceļa stāsti”, kura mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni par Baltijas ceļa notikumiem caur dzīvo vēsturi – Baltijas valstu iedzīvotāju stāstiem, nodrošinot to pieejamību gan virtuālajā vidē, gan muzeju kolekcijās. Tāpēc uz semināru īpaši aicināti arī baltu, lietuviešu un igauņu biedrību pārstāvji Latvijā, kā arī citu mazākumtautību nevalstisko organizāciju pārstāvji, lai kopīgi runātu gan par stāstu tradīcijas izpausmēm dažādās kultūrās, gan par sadarbības iespējām projekta „Baltijas ceļa stāsti” ietvaros.

Stāstu stāstīšana ir ne tikai nemateriālās kultūras mantojuma izpausme, bet arī nozīmīgs zināšanu un prasmju nodošanas veids nākamajām paaudzēm. Stāstu stāstīšanas tradīcijai ir sena vēsture, jo tādā veidā tiek nodota informācija par tuvāko apkārtni, vēsturi, amatiem, prasmēm un vietējo kultūras mantojumu. Stāstu stāstīšana un klausīšanās ir arī viena no senākajām metodēm, kā izzināt pasauli, izkopt sociālās prasmes un realizēt sevi mūža garumā.

Seminārs tiek rīkots UNESCO LNK tīkla „Stāstu bibliotēkas” ietvaros. Tīkls darbojas, lai veicinātu neformālo izglītību mantojuma jomā caur stāstīšanas tradīciju, kas ir nozīmīga nemateriālā kultūras mantojuma daļa Latvijā. UNESCO LNK tīkls „Stāstu bibliotēkas” Latvijā darbojas kā īpaša sadarbības un pieredzes apmaiņas platforma, kurā tiek īstenotas plaša tematiskā loka kultūras mantojumam un stāstīšanas tradīcijai veltītas aktivitātes.

 

Vairāk informācijas:
Evija Maļkeviča
UNESCO LNK Komunikācijas un informācijas sektora vadītāja
Tālrunis: 67325109
E-pasts: e.malkevica@unesco.lv