Sācies projekts par digitālo stāstniecību

2015-02-25 14:26

Vidzemes kultūras un mākslas biedrība „Haritas” ir uzsākusi projektu „Digital Storytelling: Empowerment for Resilience” („Digitālā stāstniecība: Pretošanās spēju stiprināšana”), kura īstenošana norisināsies no 1.februāra līdz 30.septembrim.

Projekta ietvaros tiks organizēta jaunatnes darbinieku mobilitāte, kuras mērķis būs uzlabot jaunatnes darbinieku digitālās kompetences, apgūstot digitālās stāstniecības pamatus un iespējas to izmantot neformālajā izglītībā, īpaši darbā ar sociālās atstumtības riskam pakļautiem jauniešiem, lai stiprinātu viņu pretošanās spējas riska situācijās.

Projekta galvenās aktivitātes norisināsies Latvijā, Valmierā no 2015.gada 13. līdz 19. maijam:

·         7 dienu jaunatnes darbinieku apmācība;

·         Resursu apkopojuma “Youth workers’ guide to digital storytelling” izveide;

·         Digitālās stāstniecības metožu izmēģināšana praksē;

·         Projekta publicitāte.

Projektā piedalīsies 30 dalībnieki no 6 valstīm (Latvija, Polija, Itālija, Spānija, Grieķija, Turcija). Projekta dalībnieki vecumā no 18 - 45 gadiem būs pieredzējuši jaunatnes darbinieki, kas strādā ar dažādām mērķgrupām - lauku jauniešiem, sociālās atstumtības riskam pakļautiem jauniešiem, jauniešiem ar īpašām vajadzībām, jauniešiem - migrantiem.

Projektā laikā tā dalībnieki:

·  apgūs stāstniecības un digitālās stāstniecības pamatelementus, izmantojot neformālās izglītības metodes;

·  iepazīsies ar  bezmaksas digitālās stāstniecības interneta rīku lietošanu;

·  praktizēs digitālā stāsta izveidi un radīs savu stāstu;

·  pētīs jaunus veidus, kā strādāt ar sociālam riskam pakļautiem jauniešiem, veicinot to pretošanās spējas riska situācijās, izmantojot digitālo stāstniecību un neformālās izglītības metodes;

·  izveidos resursu apkopojumu “Youth workers’ guide to digital storytelling”;

·  izmantos iegūtās prasmes un zināšanas izmantošanai savās organizācijās un savu valstu vietējās kopienās.\

 

Arī jaunatnes darbiniekiem no Vidzemes būs iespējams iesaistīties šajās projektā, par iespēju pieteikties dalībai projektā biedrība „Haritas” drīzumā informēs interesentus. 

 

Vidzemes kultūras un mākslas biedrības „Haritas” Erasmus+ programmas īstenoto projektu „Digital Storytelling: Empowerment for Resilience” līdzfinansē Eiropas Savienība. Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras mājaslapā www.jaunatne.gov.lv sadaļā Erasmus+.

 

Vairāk informācijas par projektu:

Madara Aldiņa
Vidzemes kultūras un mākslas biedrības „Haritas”
Projektu vadītāja
Biedrība.haritas@gmail.com
28328846