Latvijā pirmoreiz notiks stāstniecībai veltīta konference

2016-11-10 14:59

25. novembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notiks stāstniecībai veltīta konference „Stāstniecības tradīciju pārmantošana un uzturēšana 21. gadsimtā”. Tajā diskutēs par stāstniecības kā nozīmīgas nemateriālā kultūras mantojuma daļas nozīmīgo lomu un stāstniecības prasmju ietekmi uz personības izaugsmi.

Plašā un ilgstošā stāstniecības prakse Latvijā līdz šim nav plaši pētīta, tāpēc gaidāmās konferences mērķis ir stāstīšanas tradīciju apzināšana dažādās jomās un stāstniecības lomas stiprināšana visa veida tradīciju un zināšanu pārnesē. Konference būs arī nozīmīgs solis šīs jomas pētnieciskās ekspertīzes apzināšanā, sadarbības sekmēšanā, dialoga attīstībā starp praktiskās stāstniecības projektu īstenotājiem un stāstniecības pētniekiem. Plānots, ka konferences laikā tiks izstrādāti arī priekšlikumi turpmāku stāstītprasmju apmācības modeļu izveidei formālajā un neformālajā izglītībā.

 

Uz konferenci aicināti dažādu nozaru pētnieki un eksperti, kas nodarbojas ar stāstījumu pētniecību, stāstnieki, jauno stāstnieku pedagogi un mentori, UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas tīkla „Stāstu bibliotēkas” dalībnieki, Latvijas stāstnieku festivālu organizatori, stāstnieku festivālos iesaistītie partneri, stāstniecības interesenti, latviešu valodas un folkloras skolotāji, pirmsskolas izglītības iestāžu audzinātāji, bibliotekāri, bērnu un jauniešu, pieaugušo folkloras kopu vadītāji, kā arī stāstnieku aktivitātēs ieinteresētie dalībnieki.

 

Konferencē tiks dibināta arī Latvijas Stāstnieku asociācija, kas turpmāk būs viens no instrumentiem stāstniecības tradīcijas stiprināšanā Latvijā, dodot iespēju daudz ērtāk koordinēt kustības attīstību, apkopot informāciju un dalīties ar bagāto nacionāla mēroga pieredzi pasaulē.

 

Konferenci organizē Tradicionālās kultūras biedrība „Aprika” un UNESCO Latvijas Nacionālā komisija sadarbībā ar Latviešu folkloras krātuvi, Latvijas Nacionālo bibliotēku, Valsts izglītības satura centru, Latvijas Nacionālo kultūras centru un ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu.

 

Aicinām pieteikties līdz 17. novembrim, rakstot uz [email protected] vai zvanot pa tālruni 67325109.

 

Vairāk informācijas:

Evija Maļkeviča
UNESCO Latvijas Nacionālā komisija
Komunikācijas un informācijas sektora vadītāja
Tālrunis: +371 67325109
E-pasts: [email protected]