Kādi pasākumi UNESCO nedēļā notiks bibliotēkās?

2013-10-14 18:58

Palsākumi no 14. - 18. oktobrim

Rīgas Centrālās bibliotēkas Bišumuižas filiālbibliotēkā

Stāstīšanas pasākums „Mūsu mantojumam – Bišumuižas bibliotēkai – 52” un literatūras izstāde „Gadsimtu soļi Bišumuižā”

Mūsu lokālais mantojums – Bišumuižas bibliotēka pastāv jau 52 gadus un ir īpaša apkaimes iedzīvotājiem. Aicināsim savus lasītājus pastāstīt par to, kāda vieta bibliotēkai ir viņu dzīvē, kādas atmiņas ar to saistās! Literatūras izstāde „Gadsimtu soļi Bišumuižā” norisināsies no 14. – 19. oktobrim.

Limbažu Bērnu bibliotēka

Pasākuma dalībnieki stāstīs par prasmēm un zināšanām, ko guvuši no savām vecmāmiņām, par tradīcijām, kas ģimenēs tiek koptas no paaudzes paaudzē.

Pilsrundāles bibliotēka

Ieklausies vēstures soļos (tikšanās)

16.oktobrī plkst. 14:30 Pilsrundāles vidusskolā notiks pasākums, kas veltīts Fridriham Vesmanim un viņa grāmatai „Klausieties pagātnes soļos”.

Rundāles novada pirmais pagasta vadītājs bija Kārlis Vesmanis, bet viņa dēls Fridrihs Vesmanis apkopojis savas dzimtas vēsturi, kuru šogad izdeva Jelgavas Ģ.Eliasa vēstures un mākslas muzejs, jo viņa vedekla šo dzimtas vēsturi sagatavoja izdošanai grāmatā. Grāmatas „Klausieties pagātnes soļos” atvēršanas svētki bija š.g. maijā Jelgavā, jo Fr.Vesmanis bija Jelgavas pilsētas galva, bet pie mums tā nonāca rudens sākumā. Grāmata ir vienreizēja, jo tik daudz atklāj no Rundāles vēstures, cilvēkiem, vietām, kā nekur citur neesam lasījuši. Pasākuma iniciatore ir Pilsrundāles vidusskolas muzeja vadītāja un vēstures skolotāja Rudīte Gustiņa, kuru ar Vesmaņiem saista radniecīgas saites. Pasākumā piedalīsies Vesmaņu tuvinieki un mūsu novada ļaudis-skolēni, pensionāru b-bas, Vesmaņu kaimiņi un citi.

Ēveles bibliotēka (Ēveles Ēveles draudzes konfirmandu māja)

Ēveles mantojums

Vieta, kur dzimtu saknes meklējamas diviem dižgariem – Jāzepam Vītolam un Paulam Valdenam, ir Ēvele. Ieskats viņu dzīvē un darbībā kopā ar Valmieras muzeja speciālisti I. Zīriņu. Bibliotekāres A. Punkstiņas skices par tagadējo un aizgājušo Ēvelē. Laiks 13:00. Lokālā kulinārā mantojuma tradīcijas „Ēveliešu ābolu našķi” – teorētiskas un praktiskas nodarbības vecmāmiņas – meitiņām. Laiks 10.00. Muzikālo ietērpu veidos jaunie ēvelieši – mūzikas skolas audzēkņi.

Siguldas pagasta centra bibliotēka 
Interaktīva rīta saruna "Es dzīvoju Siguldas novadā"

17. oktobrī pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņi savu lokālo mantojumu apzinās stāstos, bildēs, zīmējumos un spēlēs.

Vairāk par citām UNESCO nedēļas aktivitātēm Latvijā meklē šeit.

Iepazīsti plašāku informāciju par UNESCO Konvenciju par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu prezentācijā par UNESCO nedēļu 2013,
un iedvesmojies iesaistei aktivitātē "Pastāsti par savu mantojumu”.

Vairāk informācijas par UNESCO nedēļu.