E-prasmju nedēļa - „Prasmes no paaudzes paaudzei”

2014-03-06 23:21

UNESCO uzsver zināšanu sabiedrības attīstības nozīmi, tostarp arī e-prasmju lomu ikviena cilvēka iespējām sevi realizēt visa mūža garumā. Tāpēc 2014. gadā UNESCO LNK aicina iesaistīties Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas (LIKTA) un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) organizētajā E-prasmju nedēļā, kas norisināsies no 24. līdz 30. martam.

Šī gada pasākumu galvenās tēmas ir e-prasmes un informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT) karjerai:

E-prasmes nodarbinātībai un IKT karjerai: e-prasmju apmācību aktivitātes nodarbinātībai, e-prasmju novērtēšanas metodes un tiešsaistes rīki, IKT prasmju apliecināšana un sertifikācija, IKT karjeras dienas un citi IKT karjeras motivācijas pasākumi, IKT sacensības un konkursi jauniešiem, IKT un e-prasmju semināri uzņēmējiem.

E-prasmes ikvienam: e-prasmes tiem, kas uzsāk datora un interneta lietošanu (first click), e-prasmes senioriem, digitālie sociālie mediji, iepazīšanās ar jauniem e-pakalpojumiem, drošība un aizsardzība Internetā, Interneta ētika un autortiesības. Vairāk par E-prasmju nedēļu šeit.

Uzsverot starppaaudžu dialoga nozīmīgo lomu prasmju un zināšanu apgūšanā un pārmantošanā, īpaši bibliotēkas aicinātas iesaistīties un E-prasmju nedēļā rīkot aktivitātes, kurās šoreiz jaunā paaudze dalītos zināšanās par tehnoloģijām ar saviem vecākiem un vecvecākiem. Vecvecākiem var parādīt, piemēram, kā sazināties ar mazbērniem vai radiniekiem ārzemēs ar programmu „Skype”, kā internetā var atrast attēlus ar interesantiem zeķu un cimdu rakstiem, kā lietot dažādus e-pakalpojumus, neizejot ārpus mājas utt.


Avots: https://www.perkamkopa.lv/

Savas aktivitātes aicinām pieteikt šeit vai, sazinoties ar sava novada E-prasmju nedēļas koordinatoru. Aicinām par aktivitātēm informēt arī UNESCO LNK, rakstot uz e-pastu programmas@unesco.lv.

 

Vairāk informācijas.