Arī Zemgalē apmācības par stāstu stāstīšanu darbam ar jauniešiem

2015-03-06 09:41

Zemgales reģiona neformālās izglītības jaunatnes darbinieki, jaunatnes organizāciju pārstāvji un citi interesenti, kuri ikdienā strādā ar jauniešiem, aicināti piedalīties apmācībās „Sapņi un omlete”, lai apgūtu jaunu pieredzi par stāstu stāstīšanu kā metodi darbā ar jauniešiem, kā arī pilnveidot savas komunikācijas prasmes.

Apmācības notiks:

2015. gada 25.-27. martā,  viesu namā „Bērzkalni”, Īslīces pagastā, Bauskas novadā (https://www.berzkalni.lv/karte.htm) (Pieteikšanās šeit: https://ieej.lv/ew6fu, pieteikšanās termiņš 11. marts, rezultāti tiks paziņoti visiem personīgi līdz 2015. gada 13. martam)

Apmācību mērķis: veicināt izpratni par stāstu stāstīšanu kā pieeju un instrumentu darbā ar jauniešiem.

Apmācību uzdevumi:

   - sniegt izpratni par stāstu stāstīšanas būtību, filozofiju, pieeju un ieguvumiem;

   - identificēt stāstu stāstīšanas pielietojamību darbā ar jaunatni;

   - palīdzēt dalībniekiem attīstīt stāstu stāstīšanas prasmes;

   - dot iespēju dalībniekiem izprast savu darba un atbalsta mērķi, stilu un veidu. 

Apmācības vadīs: Ginta Salmiņa, Rinalds Rudzītis

Apmācības notiks pilnas 3 dienas, tāpēc svarīgi, lai Jūs varētu piedalīties visas apmācību dienas! Apmācības ir BEZ MAKSAS! Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra ar Latvijas un Šveices sadarbības programmas atbalstu sedz uzturēšanās, ēdināšanas un apmācību izdevumus. Ceļa izdevumi uz apmācību norises vietu gan jāsedz pašiem.

Apmācības organizē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” struktūrvienību „Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatne” (JSPA reģionālais sadarbības partneris Zemgales un Kurzemes reģionā), Latvijas un Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” ietvaros. 

 

Vairāk informācijas:
Laura Riekstiņa
Kurzemes un Zemgales reģionālā koordinatore
Tālr.: 22046231
E-pasts: laura.riekstina@redcross.lv