Aizvadīts pirmais UNESCO LNK tīkla „Stāstu bibliotēkas” seminārs 2015. gadā un pasākums „Dzimtā valoda dzimtajos dialektos”

2015-02-24 15:26

Šī gada 19. februārī Valmieras integrētajā bibliotēkā norisinājās UNESCO LNK tīkla „Stāstu bibliotēkas” seminārs. Tas tika veltīts Starptautiskajai dzimtās valodas dienai, ko pasaulē ik gadu atzīmē 21. februārī. Starptautiskās dzimtās valodas dienas mērķis ir izcelt valodas nozīmi ikdienas komunikācijā, pašizpausmē, sabiedrības veidošanā, zināšanu apgūšanā un tālākā nodošanā. Šajā dienā UNESCO aicina novērtēt valodu un kultūru daudzveidību, kas  bagātina un saliedē sabiedrību un veicina starpkultūru dialogu.

Starptautiskajai dzimtās valodas dienai veltītais seminārs Valmieras integrētajā bibliotēkā pulcēja ap 50 dalībnieku, kuru vidū bija gan UNESCO LNK tīkla „Stāstu bibliotēkas” dalībnieki, gan vietējie Vidzemes stāstnieku skolas dalībnieki un interesenti. Seminārs tika uzsākts ar iepazīšanos un savstarpējiem laba vēlējumiem Kazas gadā katra dalībnieka dzimtajā valodā.

Semināra pirmajā daļā UNESCO LNK Komunikācijas un informācijas sektora vadītāja un UNESCO LNK tīkla „Stāstu bibliotēkas” koordinatore Evija Maļkeviča sniedza ieskatu UNESCO LNK tīkla „Stāstu bibliotēkas” aktualitātēs 2015. gadā. Tika pārrunātas plānotās stāstnieku tikšanās 2015. gadā, tostarp UNESCO 70. gadadienai iecerētā svinīgā konference un ideja par informatīvu izdevumu “Radoša kultūras mantojuma komunikācija vietējā sabiedrībā”, kuras saturu veidotu katras bibliotēkas piedāvātā pieredze, padomi vai metodes darbā ar vietējās sabiedrības iesaisti stāstu stāstīšanas un vietējās kultūras izzināšanas pasākumos.

Par UNESCO LNK tīkla „Stāstu bibliotēkas” iesūtīto atskaišu izvērtējumu stāstīja Latviešu folkloras krātuves pētnieks Guntis Pakalns. Tika aplūkots un analizēts kopējais stāstu pasākumu skaits „Stāstu bibliotēkās”, bibliotēku sniegtie viedokļi par priekšrocībām un trūkumiem, darbojoties tīklā, tika pārspriestas sniegtās idejas par nākotnes perspektīvām „Stāstu bibliotēku” tīklam, kā arī ieteikumi „Stāstu bibliotēku” dalībbibliotēku savstarpējās sadarbības tālākai attīstīšanai. Pēc prezentācijas katrs tīkla „Stāstu bibliotēkas” dalībnieks mēģināja par 2014. gada spilgtāko pasākumu pastāstīt 3 paplašinātos teikumos.

Par Festivālu organizēšanas pieredzi un padomiem stāstīja Tradicionālās kultūras biedrības „Aprika" vadītāja Māra Mellēna. Padomi bija gan par festivālu uzdevumu īstenošanu, priekšnesumiem un to piedāvājumu klausītājam, par stāstnieku festivālu veidotajām afišām, festivālu daudzveidību, kā arī par pašu stāstnieku festivālu mērķi.

Tā kā 2015. gadā šis bija pirmais seminārs, UNESCO LNK tīkla „Stāstu bibliotēkas” ietvaros tika apbalvots 2014. gada aktīvākais stāstnieks, 2014. gada stāstnieks-debitants un 2014. gada aktīvākā „Stāstu bibliotēka”. Nomināciju 2014. gada aktīvākais stāstnieks saņēma Dubultu bērnu bibliotēkas vadītāja Inguna Radziņa. Nomināciju 2014. gada stāstnieks-debitants saņēma Preiļu Galvenās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas vadītāja Vilhelmīne Jakimova. Nomināciju 2014. gada aktīvākā „Stāstu bibliotēka” saņēma Pilsrundāles bibliotēka.

Publiskajā pasākumā „Dzimtā valoda dzimtajos dialektos” pievienojās arī Valmieras vidējās izglītības iestāžu skolēni. Pasākumu savā dzimtajā valodā uzsāka 4 lieliskas stāstnieces no Latgales un Kurzemes – Ruta Suseja (Rēzeknes Centrālā bibliotēka), Iveta Skapste (Gāliņciema bibliotēka), Vilhelmīne Jakomova (Preiļu Galvenā bibliotēka) un Igeta Gredzena (Pārventas bibliotēka). Pasākuma dalībniekiem bija iespēja dzirdēt Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūta vadošās pētnieces un Zinātniskās padomes priekšsēdētājas Dr. philol. Annas Stafeckas lekciju „Latviešu valoda: dialekti un izloksnes".