Aicinājums bibliotēkām 21. februārī atzīmēt Starptautisko Dzimtās valodas dienu

2012-02-02 14:27

Valoda ir katras kultūras pamatelements, kas no paaudzes paaudzē  veidojis gan materiālo, gan nemateriālo  tautas  kultūras mantojumu un kopīgo atmiņu. Dzimtā valoda ir spēcīgākais tradīciju uzturētājs, kas palīdz saglabāt un nodot vēstījumu par to, kas mēs esam un kāda ir mūsu kultūra nākamajām paaudzēm.  Latvijā dzīvo un daudzus gadus līdzās pastāv dažādas etniskas grupas, un katrai no tām ir sava dzimtā valoda. Vienā valstī var pastāvēt kā tās teritorijā gadsimtiem ilgi lietotas valodas un to dialekti, tā arī dažādas mazākumtautību valodas. Tāpat kā katram no mums arī valstīm ir sava dzimtā valoda. Latvijas valsts dzimtā un oficiālā valoda ir latviešu valoda, kas spējusi pastāvēt gadsimtiem, veidojot daudzveidīgu latviešu nemateriālo un materiālo kultūras mantojumu. 

Lai  pievērstu uzmanību valodu un kultūru daudzveidībai, aktualizētu dzimto  valodu kā vērtību un vairotu cieņu pret to, kā arī  apziņu, ka  tā  ir pamats dziļas un daudzpusīgas personības attīstībai, UNESCO ik gadu 21. februārī atzīmē Dzimtās valodas dienu un mudina sabiedrību rīkot un iesaistīties dažādos tematiskos pasākumos.

Dzimtā valoda  veido saikni, kas vieno pagātni, tagadni un nākotni, uztur piederību savas tautas un valsts tradīcijām un palīdz nezaudēt savas izcelsmes sajūtu. Šīs saiknes uzturēšana var būt dažāda – caur tautas dziesmām,  dažādām spēlēm un rotaļām, teiku, pasaku un ticējumu stāstīšanu vai caur vienkāršas un regulāras sarunas uzturēšanu savā dzimtajā valodā, novērtējot un izceļot valodas plūdumu un bagātību.

Šogad UNESCO LNK aicina Dzimtās valodas dienu veltīt saziņai ar cilvēkiem,  kuri atrodas ārpus Latvijas, lai kopīgi sarunās izceltu dzimto Latvijas valsts valodu kā vērtību un unikālo saikni, kas vieno un mudina atgriezties. Kad esam svešumā, dzimtā valoda reizēm ir vienīgais tilts, kas ved pie tuvajiem – ģimenes, radiem, draugiem – un vienmēr domās aizved mājās.

UNESCO LNK rosina šajā dienā veltīt mācību stundu, diskusiju, stāstu vakaru vai jebkādu citu pasākumu dzimtajai valodai un, izmantojot informācijas un komunikāciju tehnoloģiju sniegtās iespējas, sazināties ar radiem, draugiem ārpus Latvijas, lai kopīgi izrunātu un izceltu, ko mums nozīmē dzimtā valoda, kādu mēs to izjūtam un kā to kopjam. Mēs katrs esam savas valodas un līdz ar to savas valsts vēstneši, un dzimtā valoda ļauj mums paust šo savu unikālo piederību visā pasaulē!

UNESCO LNK aicina  informēt par Jūsu institūcijā  plānotajām aktivitātēm,  veltītām Starptautiskajai dzimtās valodas dienai, līdz 2012. gada 17. februārim, rakstot uz e-pastu  programmas@unesco.lv. Informācija par Starptautiskās Dzimtās valodas dienai veltītajiem pasākumiem tiks apkopota UNESCO LNK mājas lapā www.unesco.lv, kā arī izsūtīta plašsaziņas līdzekļiem.