28.novembrī Krotes bibliotēkā stāstu pasākums ''Vārtājas upes stāsti''

2014-11-27 09:30

28.novembrī plkst.12.00 Krotes bibliotēkā notiks stāstu pasākums ''Vārtājas upes stāsti.'' Vārtājas upe ir Bārtas upes pieteka un tās garums ir 64 km. Krotes ciems atrodas Vārtājas upes krastā, tāpēc radās ideja ar stāstu palīdzību izzināt upes vēsturi. 

Ir ļoti daudz gan priecīgu, gan skumju stāstu saistībā ar Vārtājas upi. Šī varētu būt pirmā tikšanās, kurā aicināti piedalīties apkārtējo pagastu iedzīvotāji, kuri arī dzīvo Vārtājas upes krastos. Nākošajās tikšanās reizēs varētu piepulcēties arī pārējo novadu(Aizputes, Durbes, Grobiņas) iedzīvotāji, kuriem saistība ar Vārtājas upi. Rezultātā varētu tapt Vārtājas upes stāstu apkopojums, ekspedīcijas un fotoizstāde.

Aicināti visi interesenti!