Edvarta Virzas Iecavas bibliotēka

PAR AKCIJU

Dalībnieki:            Iecavas vidusskolas 11.klašu skolēni un interesenti.

Izvēlētie objekti:  Svētvietu Iecavā-Dievdārziņu un indiāņu svētvietas Bolīvijā,D-Amerikā-Saules un Mēness salas
                            Titikakas ezerā.

Izpētes metode:    Iepazīstot prezentāciju un apmeklējot Dievdārziņu Iecavā.                       

Rezultāts:             Jaunieši un pieaugušie iepazīstas ar UNESCO darbību par pasaules kultūras un dabas 
                             mantojumaaizsardzību. Meklē kopīgo un atšķirīgo svētvietu izzināšanā. Pauž lepnumu par
                             labiekārtoto, atjaunoto Dievdārziņu Iecavā.    
 

AKTIVITĀTES

26. aprīlis               Akcijas "Pasaule t@vā bibliotēkā" prezentācija .Svētvietas. Pasākums-prezentācija 
                             Ed.Virzas Iecavas bibliotēkā.Iepazīstam un salīdzinām svētvietu Iecavā - Dievdārziņu un 
                             indiāņu svētvietas Bolīvijā,D-Amerikā -Saules un Mēness salas.Pasākuma dalībnieki 
                             vidusskolas skolēni un interesenti.

 

AKCIJAS ĪSTENOŠANA