Ulmales bibliotēka

PAR AKCIJU

Dalībnieki:            Ulmales b-kas  lietotāji – projekta interesenti – gan pieaugušie, gan bērni un jaunieši

Izvēlētie objekti :  1) Ulmales – Pinnu upurakmens (bļodakmens) tiek salīdzināts ar Jelingas rūnakmeņiem Dānijā
                             2) Baltijas jūras Strantes-Ulmales stāvkrasts tiek salīdzināts ar Augsto krastu Zviedrijā 

Izpētes metode:    Tiek veikts pētnieciskais darbs, meklējot  informāciju internetā,  enciklopēdijās, b-kas
                             novadpētniecības materiālos;  tiekoties ar vietējiem  iedzīvotājiem, jautājot par interesējošo;
                             izpētot objektus dabā; tiek salīdzināti objekti, meklējot kopīgās  un atšķirīgās iezīmes

Rezultāts:              Bibliotēkas lietotāji ir ieguvuši informāciju  par vietējām un pasaules  kultūras mantojuma
                             vērtībām, par  UNESCO darbību Latvijā un pasaulē.    

  

AKTIVITĀTES

28. decembris (2011)     Projekta „ Akcija „ Pasaule t@avā bibliotēkā – UNESCO Pasaules mantojuma
                                    izzināšana”” atklāšana. Interesenti tiek iepazīstināti ar projekta būtību, ar
                                    plānotajiem pasākumiem;

12. marts                      Pasākums „ Uzzini vairāk par Ulmales-Pinnu upurakmeni (bļodakmeni)”. Visiem
                                    interesentiem tiek sniegta informācija par UNESCO darbību Latvijā, tiek iepazīstināti ar
                                    UNESCO sagatavoto prezentāciju par UNESCO Latvijā un pasaulē. Tiek apmeklēts
                                    upurakmens, veikta izpēte, salīdzināts ar b-kas novadpētniecības materiālos esošo
                                    informāciju, tikšanās ar vietējiem iedzīvotājiem, izjautājot par upurakmeni; tiek salīdzināts
                                    ar Jelingas rūnakmeņiem Dānijā,  meklējot  kopīgās  un atšķirīgās iezīmes; 

15. marts                      Pasākums  bērniem un jauniešiem „ Iepazīsti mūsu novada kultūrmantojuma  
                                    vērtības”. Lai iepazītu mūsu novada kultūrmantojuma vērtības, bērni un jaunieši dodas uz 
                                    Pāvilostas novada Sakas pagasta „ Ievlejām” pie Agitas un Jāņa Pētersona, kur Agita  
                                    visus iepazīstina ar maizes gatavošanas  procesu un cepšanu  malkas krāsnī. Kamēr 
                                    maizīte cepas, Jānis visus iepazīstina ar senlietu krātuvi, kurā viņš ir daudzu gadu garumā
                                    savācis dažādus priekšmetus no dažādiem vēstures laika posmiem. Šī senlietu krātuve,
                                    atšķirībā no muzejiem, bija ar savu īpašo auru un smaržu;

11. aprīlis                      Pasākums pieaugušajiem  „ Iepazīsti mūsu novada kultūrmantojuma  vērtības”.  
                                    Arī maizes cepšana un iepazīšanās ar senlietu krātuvi  Sakas pagasta „ Ievlejās”;

20. aprīlis                      Pasākums „ Uzzini vairāk par Strantes-Ulmales stāvkrastu”. Visi interesenti dodamies
                                    uz jūru, ejam no Strantes līdz Ulmalei, vērojam krastu un to  - cik daudz šoziem no  
                                    krasta atkal ir paņēmusi jūra – krasti ir nogruvuši diezgan daudz. Mēram krasta augstumu.
                                    Bibliotēkā iepazīstamies ar materiāliem par šo  ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko dabas
                                    pieminekli „Strantes-Ulmales stāvkrasts”. Salīdzinam to ar Augsto krastu Zviedrijā,
                                    meklējot kopīgo un atšķirīgo;

19. maijs                      Pasākums „ Iepazīsti mūsu novada kultūrmantojuma vērtības”. Paredzēts apmeklēt 
                                   Pāvilostas pilsētas svētkus, kuru ietvaros arī skatīsim senas un ne tik senas  
                                   nodarbošanās veidus – prasmju skola  – zivju kūpināšana, tīklu lāpīšana, mezglu siešana, 
                                   špleisēšana. 

 

AKCIJAS ĪSTENOŠANA