Tukuma vakarskolas un neklātienes vidusskolas bibliotēkas

PAR AKCIJU

Dalībnieki:               Tukuma vakara un neklātienes vidusskolas skolēni       

Izvēlētie objekti:      Vācijas dizškabaržu meži – Pokaiņi

Izpētes metode:       Skolēni kopā ar pasniedzējiem (P.Čimuru un A.Šķudīti) meklēja informāciju dažādos
                                interneta resursos un iepazinās ar  skolas bibliotēkā esošajām Rotbahas grāmatām par
                                svētvietām. Tikās ar svētvietu pētnieci D.Rotbahu un noskatījās viņas režisēto filmu.
Rezultāts:                 Skolēni tika iepazīstināti ar Pasaules un Latvijas svētvietām. Publicēts raksts interneta
                                 vietnē www.aliens.lv (https://aliens.lv/new.php?k=1033#comment)                                 

 

AKTIVITĀTES

Tikšanās ar pētnieci.Skolā notika tikšanās ar svētvietu pētnieci Dailu Rotbahu, skatījāmies viņas režisēto filmu „Saules ceļš”.