Talsu bērnu bibliotēka

PAR AKCIJU

Dalībnieki:           Talsu sākumskolas 4.b klase un Talsu 2. pamatskolas 6. a klase. 

Izvēlētie objekti:  1) Nūrmuiža Talsu novadā un Šēnbrūnas pils Austrijā. 2) Baltā kāpa Rojas novadā un Kuršu
                             kāpas Lietuvā.

Izpētes metode:   Rojas novadā un Kuršu kāpas Lietuvā. Noslēguma pasākumā katra klase prezentēja savus 
                            pētītos objektus un salīdzināja darba metodes, tā gūstot papildus pieredzi šāda darba veikšanā.

Rezultāts:             Projekts devis ierosmi aktivitātēm  arī ārpus projekta robežām – 6. klase 18. un 19. maijā 

                            dosies ekskursijā uz Balto kāpu un Kolkas ragu.           

                  

AKTIVITĀTES

14. februāris  "Mana novada vērtības" Bērniem tiks izskaidrots par projekta būtīu, UNESCO darbību,
                     bibliotēkā atrodamiem avotiem un iespējām, kā pētīt, salīdzināt Balto kāku, Kolkas
                     ragu ar Lietuvas Kuršu kāpām.

5. marts        "Mans skaistais novads" Talsu sākumskolas 4. a klase iepazīstas ar projekta būtību,
                     UNESCO aktivitātēm, pētāmo objektu- Nūrmuižu un nelielu ieskatu par Šēnbrūnas pili
                     Austrijā. Tiek dota informācija, kā strādāt tālāk, lai izpētītu un varētu salīdzināt šīs vietas.

 

AKCIJAS ĪSTENOŠANA