Strēlnieka bibliotēka

PAR AKCIJU

Dalībnieki:           Mežotnes internātvidusskolas skolēni-interesenti no 5. līdz 9.klasei skolas bibliotēkāres vadībā

Izvēlētie objekti:  Pēta Mežotnes pagasta Garozas muižu, Kunerades pili un Špiškas pili Slovākijā

Izpētes metode:   Bērni pēta, vāc materiālus, veido materiālu ekspozīciju. Sastāda jautājumus viktorīnai.
                            Zīmē muižas un piļu iemītniekus. Rīko "prāta vētru" šo objektu sakarā.                     

Rezultāts:            Skolēni iepazīstas ar UNESCO darbību Latvijā un pasaulē. Mācās cienīt savu tuvāko apkārtni,
                            mācās ieraudzīt līdzīgo un atšķirīgo pašu mājās un citur. Tiek rosināta viņu rfantāzija un
                            radošā darbība.                                  

 

AKTIVITĀTES

28. aprīlis      Tematisks pasākums "Tepat un citur". Pasākums notiek divās daļās: sākumā skolēni
                     tiekas skolas bibliotēkā, lai apkopotu savāktos materiālus, parādītu savas zināšanas
                     viktorīnā par pētāmajiem objektiem un radoši izpaustos, zīmējot un piedāvājot savas idejas.
                     Vēlāk skolēni ar savāktajiem materiāliem dodas pie pieaugušajiem uz Strēlnieka bibliotēku,
                     lai tur parādītu savu veikumu Bibliotēku nedēļas pasākumā.