Skrundas bērnu bibliotēka

PAR AKCIJU

Dalībnieki:           Skrundas bērnu bibliotēkas lietotāju darba grupa (varēja pieteikties ikviens)

Izvēlētie objekti:  Belovežas gāršu Baltkrievijā un Slīteres nacionālo parku Latvijā

Izpētes metode:   Pētījums izmantojot interneta resursus, tikšanās ar slīteres nacionālā parka pārstāvi,
                            Slīteres vērošana savām acīm - ekskursija.                        

Rezultāts:            Tiek veidota kopēja pētījuma grāmata par abiem dabas objektiem un PowerPoint prezentācija
                            draugiem un vecākiem. Bērni iemācās patstāvīgi meklēt informāciju internetā, noformēt to,
                            atrast būtiskāko un izdrukāt. Saskatīt vērtības un izvirzīt galveno - kāpēc mūsu dabas parks
                             arī būtu tiesīgs kļūt par UNESCO Pasaules kultūras un dabas mantojuma objektu.                      

AKTIVITĀTES

12. - 16. marts       5 interesantas nodarbības Pavasara brīvlaikā. Katru dienu darba grupas bērni meklē
                            informāciju interneta resursos par Belovežas gāršu un Slīteres nacionālo parku. Tēmas tiek
                            izvēlētas brīvi. Skatāmies Baltkrievijas TV dokumentālo filmu par Belovežas gāršu (tulko
                            bibliotekāre :) ) Sameklētā informācija tiek noformēta un izdrukāta, lai veidotu kopēju
                            Pētījuma grāmatu;

Aprīlis                   Tikšanās ar Slīteres nacionālā parka zoologu un dabas pētnieku Vilni Skuju.
                            Darba grupas un citu interesentu tikšanās ar dabas pētnieku, kurā tiek skatīta prezentācija
                            un stāstījums par Slīteres dabu un dzīvo radību;

20. aprīlis              Ekskursija uz Slīteres nacionālo parku. Jauno pētnieku ekskursija uz Slīteri, lai visu
                            apskatītu savām acīm. Pa ceļam apskatām Dundagas pili.Slīteres bākā tiekamies ar ornitologu
                            un dabas pētnieku Helmutu Hofmani. Tālāk ceļojums uz Kolkas ragu, kur spītējot vējam un
                            lietum pētam, kādēļ tieši Kolkas rags ir tik ļoti iecienīta putnu apmešanās vieta;

3. maijs                 Pētījuma noslēgums - prezentācija.Pasākums - pētījuma prezentācija, kurā tiks aicināti
                            draugi un ģimenes locekļi.
                            

AKCIJAS ĪSTENOŠANA