Siguldas novada bibliotēka

PAR AKCIJU

Dalībnieki:              Siguldas novada bibliotēkas un Jaunrades centra apmeklētāju-interesentu grupa    

Izvēlētie objekti:     UNESCO Pasaules mantojumu sarakstā iekļauto Biskaja trošu tiltu (Vizcaya Bridge)
                               un Siguldas gaisa trošu vagoniņu

Izpētes metode:      Pētniecības cikla ietvaros bibliotēkā tiek rīkotas izstādes, diskusijas, spēles; zīmējumu,
                               stāstu un informācijas meklēšanas konkursi; tikšanās ar Siguldas gaisa trosu vagoniņa
                               idejas autoru un novadniekiem.                       

Rezultāts:               Ir radusies izpratne par UNESCO Pasaules mantojumu un to, ka arī mūsu dzimtajā
                              pilsētā ir apskates cienīgs un, mūsuprāt, līdzvērtīgs objekts-gaisa trošu ceļš.                       

 

AKTIVITĀTES

21. - 31. janvāris      Izstāde"UNESCO programma "Pasaules atmiņa Latvijā"". Bibliotēkas apmeklētāji 
                              iepazīstas ar Latvijā saglabāto dokumentālo mantojumu;

29. februāris            Informējošs pasākums un izstādes atklāšana "Biskaja trošu tilts un Siguldas gaisa 
                              trošu ceļš". Apmeklētāji tiek iepazīstināti ar UNESCO Pasaules mantojuma būtību, mērķiem 
                              un objektu daudzveidību. Tiek iepazīstināti ar vienu Pasaules mantojuma objektiem Spānijā -
                              Biskaja trošu ceļu  (Puente de Vizcaya) un līdzīgo objektu Siguldā - gaisa trošu vagoniņu
                              (Ieskats vēsturē, projektēšanas aspekti, vietējās nozīmes aspekti);

27. marts               Tikšanās ar gaisa trošu vagoniņa idejas autoru A. Janelsīti un novadniekiem.
                             Siguldas gaisa trošu ceļa tapšana un darbība atmiņu stāstos un fotogrāfijās;

20. - 31. marts       Bērnu zīmējumu izstāde "Siguldas vagoniņa leģenda - "Autobuss debesīs"".
                             Aplūkošanai tiek piedāvāti akcijas"Zīmē bērni" rezultātā tapušie darbi par Siguldas gaisa
                             vagoniņu;

20. marts               Viktorīna akcijas dalībniekiem "Biskaja trošu tilts un Siguldas gaisa trošu ceļš" -
                             kā es protu izmantot bibliotēkas resursus. Akcijas dalībnieki 2 komandās sacenšās
                             informācijas meklēšanā - literatūrā un internetā;

24. aprīlis               Stāstu konkurss un viktorīna. Tiek izspēlētas spēles un viktorīnas par atšķirīgo un kopīgo
                             Siguldas gaisa trošu vagoniņam un Biskaja trošu tiltam Vizcaya Bridge. Bērni stāsta savus
                             stāstus "Ko es pastāstītu Siguldas viesim par Siguldas gaisa vagoniņu?";

                             "Gumijlēkšanas tradīcija Siguldā no Siguldas gaisa vagoniņa" - tikšanās ar siguldiešiem-
                             Latvijas Gumijlēcēju kluba dalībniekiem - V.Eigenfeldu un K.Kokaru. Stāsti par gumijlēkšanas
                             tradīcijas attīstību Siguldā no gaisa vagoniņa. Prezentācija: Video, foto materiāli;

19. maijs                Ekskursija uz Siguldas gaisa trošu vagoniņu. Piedalās akcijas dalībnieki - brauciens ar
                             vagoniņu.

 

AKCIJAS ĪSTENOŠANA