Riebiņu vidusskolas bibliotēka

AKTIVITĀTES

22.februāris         Lekcija, vecāko klašu skolēniem, prezentācija - iepazīstināšana  ar Pasaules
19.marts.            mantojuma objektiem.