RCB fileālbibliotēka "Strazds"

PAR AKCIJU

Trīs mēnešu garumā bērni ar entuziasmu meklēja un pētīja informāciju gan par Stounhendžu, gan par Pokaiņu mežu. Bez Interneta viņi izmantoja arī grāmatas, periodiku, to cilvēku stāstus, kas ir apmeklējuši šīs vietas. Materiālu vākšanas procesā aizņemti bija visi, skolēni pat uzrakstīja nelielas esejas. Kad viss bija savākts un izpētīts, mēs sanācām kopā skolas sienās, lai apkopotu ilgā darba rezultātus. Kad viss bija savākts un izpētīts, mēs sanācām kopā skolas sienās, lai apkopotu ilgā darba rezultātus.Tikšanās sākumā visi paskatījās mūsu bibliotēkas radīto prezentāciju «Stounhendža un Pokaiņu mežs». Pēc tam skolēni pastāstīja par to, ko viņi uzzināja par šiem objektiem, izvērsās diskusija. Pats interesantākais un arī pats galvenais bija Stounhendžas un Pokaiņu meža savstarpējā salīdzināšana, meklējot kopīgas un atšķirīgas iezīmes. Pēc tam, kad visi bija izteikuši savas domas, tikšanās dalībnieki izveidoja kopēju planšeti, apkopojot iegūtos rezultātus. Šīs akcijas vērtība ir tajā, ka skolēni tuvāk iepazinās ar pasaules kultūras mantojumu, uzzināja daudz jauna un interesanta, paplašināja savu redzesloku, iemācījas meklēt informāciju un patstāvīgi veidot secinājumus. Viņi saprata — jo vairāk lasīsi, jo vairāk zināsi! Bet zināšanas ir viņu galvenā bagātība, kas noderēs skolēniem viņu turpmākajā dzīvē.

 

AKTIVITĀTES

7. - 13. maijs      Stounhedža un Pokaiņu mežs. Akcijai «Pasaule t@vā bibliotēkā — UNESCO Pasaules
                         mantojuma izzināšana» veltīts pasākums. Mūsu bibliotēka pētījumam izvēlējās šādus objektus:
                         Stounhendža (Lielbritānija) un Pokaiņi (Latvija). Mūsu tikšanās notika Rīgas 63. vsk bibliotēkā.
                         Tajā piedalījās šīs skolas 6. klases skiolēni un skolas bibliotekāre Tatjana Višņjakova. 

 

AKCIJAS ĪSTENOŠANA