Preiļu galvenā bibliotēka

PAR AKCIJU

Dalībnieki:             Preiļu 1. psk. 8.-9.kl. vēstures pulciņa dalībnieces

Izvēlētie objekti:    Preiļu kapelu un Romas Panteonu

Izpētes metode:     Tika organizēta mācību ekskursija uz Preiļu kapelu, tikšanās ar Preiļu Vēstures un lietišķās
                              mākslas muzeja vadītāju, tiek vākti foto un  internetresursi par abiem objektiem, veidojam
                              prezentācijas par akciju, UNESCO darbību, Unesco TOP 10 objektiem  un pētāmajiem
                              objektiem                    

AKTIVITĀTES

13. aprīlis               Ekskursija uz Preiļu kapelu. Prezentāciju veidošana. Projekta prezentācija "Bērnu žūrijas"
20. aprīlis               ekspertiem un interesentiem. Prezentācijā B/JŽ eksperti tiks iepazīstināti ar akcijas laikā 
11. maijs                uzzināto, apkopoto foto materiālu, izveidotajām prezentācijām.