Piltenes pilsētas bibliotēka

PAR AKCIJU

Dalībnieki:            Piltenes pilsētas bibliotēka, Piltenes vidusskolas 10.-11.klases jaunieši vēstures
                             skolotājas A.Ameļinas vadībā, bibliotēkas pasākumu apmeklētāji

Izvēlētie objekti:   UNESCO kultūras mantojuma objektu - Kronborgas pili Dānijā salīdzinot ar Piltenes pili

Izpētes metode:    Bibliotēka meklē materiālus par šiem objektiem, kopā ar jauniešiem veido prezentāciju,
                             ko demonstrē pasākumā Bibliotēku nedēļā. Pēc stāstījuma pasākuma apmeklētāji kopīgi
                             nosaka līdzīgo un atšķirīgo.                         

Rezultāts:             Sīkāk izpētīta mūsu novada lielākā kultūrvēsturiskā vērtība, apkopoti jaunākie materiāli,
                             izveidots un izstāstīts stāsts par personību - Livonijas karali Magnusu, Piltenes bīskapiju,
                             tās nozīmi vēsturē, kā arī Latvijas vēstures notikumiem Eiropas vēstures kontekstā, iepazīta
                             arī viena no Dānijas skaistākajām pilīm un tās saistība ar vēsturi - Dānijas karali Fredriku II  
                             un Šekspīru.                                   

 

AKTIVITĀTES

28. februāris        Stāstījums, prezentācija. Jauno grāmatu dienā - prezentācija - iepazīstināšana ar UNESCO
                          Pasaules mantojuma objektiem un akcijas ietvaros plānoto Piltenes bibliotēkā; 

1. marts              Stāstījums, prezentācija. Bērnu žūrijas 2011. noslēguma pasākumā - prezentācija par Pasaules
                          mantojuma objektiem; 

Aprīlis                 Fotokonkurss jaunajiem fotogrāfiem "Redzu savu pilsētu". Fotogrāfijas izstādei bibliotēkā,
                          kā arī Piltenes pils fotogrāfijas izmantošanai prezentācijā;

24. aprīlis            Prezentācija "Piltenes pils. Kronborgas pils. Līdzības meklējot". Stāstījums, prezentācija
                          par abām pilīm, iepazīstināšana ar jaunākajiem materiāliem par Piltenes pils vēsturi. Prezentācijā
                          piedalās arī jaunieši vēstures skolotājas vadībā, kuri patstāvīgi veikuši salīdzinošo daļu;

25. aprīlis            Stāstījums par viduslaiku pilīm, prezentācija par Piltenes pili (saīsināta).
                          PII "Taurenītis "vec. grupiņai. Bērni arī izkrāso piļu attēlus.

 

AKCIJAS ĪSTENOŠANA