Pļaviņu novada bērnu bibliotēka

PAR AKCIJU

UNESCO 1.nodarbība jau notika ziemas brīvdienu laikā - 4.janvārī plkst.16.00 bibliotēkā viesojās Guntis Grandāns, kurš bērniem stāstīja par 2011.gada vasaras ekspedīciju uz Ukrainu, tika rādīta video filma, kā arī fotomaterāli par Ukrainas dižskabāržu mežiem.15.martā plkst.13.30 notika tematiska pēspusdiena "Mežs.Tas ir interesanti", arī šoreiz pasākumu vadīja Guntis Grandāns - LVM "Sēklas un Stādi" direktors, kurš gan ar stāstījumu, gan video materiāliem iepazīstinās projekta dalībniekus ar Latvijas mežiem. 28.aprīlī vēlā vakarā, laikā no 20.30-23.30, bērni tika aicināti uz nakts ekskursiju – pārgājienu „Pūces Pļaviņu novada mežos”. Pasākumu vadīja ornitologs Gaidis Grandāns. Bērni, kā arī daži vecāki ( brīvprātīgie šoferīši), tika iepazīstināti ar pūču sugām, izliktajiem pūču būriem Pļaviņu novada mežos, tika pārbaudīti pūču būri un ar skaņām provocētas pūces. Lai gan šoreiz pūces neredzējām, klātesošajiem nakts pūču pasākums ļoti ieinteresēja.

AKTIVITĀTES

4.janvāris            "Ceļojumu iespaidi par Ukrainas dižskābaržu mežiem"; video par Latvijas mežiem; pārgājiens
15. marts            pa Pļaviņu novada mežiem (Stāstījums, videofilma, fotomateriāli pārgājiens)     
22.aprīlis

 

AKCIJAS ĪSTENOŠANA