Nīgrandes pagasta Kalnu bibliotēka un Kalnu vidusskolas bibliotēka 

PAR AKCIJU

Dalībnieki:              Kalnu bibliotēkas lasītāji - Kalnu viduskolas 1.-8.kl.skolēni un pieaugušie

Izvēlētie objekti:     Alšu kaļķu cepli, tā izveidošanās vēsturi un darbības periodu.

Izpētes metode:      Dodas ekskursijā uz kaļķu cepli, iepazīstas ar tā tagadējo vizuālo tēlu.
                               Skatās K.Jankovska 1982.gada dokumentālo filmu "Ceplis vēl kūp." Orhganizē,
                               gatavo intervijas jautājumus un piedalās tematiskā pēcpusdienā "Viņi strādāja
                               ceplī" - tikšanās ar bijušajiem cepļa strādniekiem.   Pēc pasākuma gatavo foto
                               reportāžu par uzzināto, attēlo redzēto un dzirdēto zīmējumos. Meklē internetā
                               materiālus un ziņas par Engelsbergas Ironworks Zviedrijā, tulko, apkopo un noformē
                               tos. Noformē stendu.                       

Rezultāts:              1. Iepazīstas ar UNESCO darbību un nozīmību pasaulē;  
                              2. Apzinās kultūrvēsturiskā mantojuma nozīmi dzimtajā pagastā;
                              3. Novērtē dzimtā pagasta kultūrvēsturisko objektu "Alšu kaļķu ceplis" salīdzinājumā
                                  ar Zviedrijas pirmo dzelzs ražotni Engelsbergā.                            

 

AKTIVITĀTES

Februāris un      Iepazīšanās ar akcijas "Pasaule tavā bibliotēkā - UNESCO Pasaules mantojuma
marts                izzināšana" uzdevumiem.  Interesentu grupas izveidošana, darba plānošana
                        un informatīvo materiālu izgatavošana;   

30. marts          Brauciens uz Alšu kaļķu cepli.Dodas ekskursijā uz kaļķu cepli, iepazīstas ar tā tagadējo
                        vizuālo tēlu; 

13. aprīlis          Filmas skatīšanās. K.Jankovska 1982.gada dokumentālā filma "Ceplis vēl kūp";

27. aprīlis         Tematiska pēcpusdiena "Viņi strādāja ceplī".Tikšanās ar bijušajiem Alšu kaļķu cepļa strādniekiem;

Aprīlis un          Fotoreportāžas izveidošana. Gatavo foto reportāžu par uzzināto, attēlo redzēto un dzirdēto 
maijs                zīmējumos. Pētnieciskais darbs bibliotēkā. Enciklopēdijas un internets. Meklē internetā materiālus
                        un ziņas par Engelsbergas Ironworks Zviedrijā, tulko, apkopo un noformē tos;

Maijs                Pabeigtā darba prezentācija. Planšetes noformēšana, materiālu apkopošana.

 

AKCIJAS ĪSTENOŠANA