Naujenes tautas bibliotēka

PAR AKCIJU

Dalībnieki:            Naujenes pamatskolas 8.-9.klašu bērni.

Izvēlētie objekti:   UNESCO pasaules mantojuma sarakstā esošo Kenterberijas katedrāli (Anglija)
                             un lokālā  mantojuma esošo Jezupovas Sv. Pētera un Pāvela Romas katoļu
                             baznīcas (Naujenes pagasts) vēsturi.

Izpētes metode:    Bērni piedalās informācijas vākšanā, prezentācijas veidošanā un planšetes
                             noformēšanā, par  Kenterberijas katedrāles (Anglija) un Jezupovas Sv. Pētera
                             un Pāvela Romas katoļu baznīcas (Naujenes pagasts) vēsturi.                          

Rezultāts:             Bērni iepazīstas ar UNESCO darbību Latvijā un pasaulē, iepazinās ar Kenterberijas
                            katedrāles (Anglija) un Jezupovas Sv. Pētera un Pāvela Romas katoļu baznīcas
                            (Naujenes pagasts) vēsturi, arhitektūru un tikās ar Stanislavu Lociku  grāmatas
                            “Jezupovas baznīcas vēsture” autori. Kas veicina bērnu interesi par novadpētniecību,
                            pasaules mantojuma izzināšanu un radošo domāšanu.                    

 

AKTIVITĀTES

Līdz 12.aprīlim     Kenterberijas katedrāles un Jezupovas baznīcas salīdzināšana un izzināšana.
                          Informācijas vākšana, prezentācijas veidošana un planšetes noformēšana, sadarbībā
                          ar Naujenes pamatskolas skolēniem, Naujenes Novadpētniecības muzeja darbiniekiem;

 12. aprīlis           Akcijas “Pasaule t@vā bibliotēkā" prezentācija. Akcijas prezentācja, bibliotēkas lasītāju
                          tikšanās ar Stanislavu Lociku – grāmatas “Jezupovas baznīcas vēsture” autori, akcijas laikā
                          savāko materiālu, bibliotēkas grāmatu, akcijas laikā izveidotās planšetes  “Ceļojums no
                          Naujenes uz Kenterberiju” izstādes atklāšana. 

 

AKCIJAS ĪSTENOŠANA