Ludzas mūzikas pamatskolas bibliotēka

PAR AKCIJU

Dalībnieki:            1.-4.klašu skolēnu padome      

Izvēlētie objekti:   Zvirgznenes ezeru un Lielo Zilo kalnu apgabalu

Izpētes metode:    Meklēja informāciju literatūras  avotos un internetresursos, pētīja un salīdzināja
                             abu objektu kopīgo un atšķirīgo                        

Rezultāts:             Sastādīja KRUSTVĀRDU MĪKLAS par abiem pētāmajiem objektiem                   

 

AKTIVITĀTES

27. aprīlis   "Pasaule m@nā bibliotēkā"  Zvirgzdenes ezera un Lielo Zilo kalnu apgabala pētījuma prezentācija

 

AKCIJAS ĪSTENOŠANA