Limbažu bērnu bibliotēka

PAR AKCIJU

Dalībnieki:            Limbažu 3. vidusskolas 8., 10. un 11. klašu skolēni  

Izvēlētie objekti:   Igvasu ūdenskritumu un Ventas rumbu, Brīvības statuju un Brīvības pieminekli,
                             Jeloustonas nacionālo parku un Randu pļavas

Izpētes metode:    Skolēni meklē materiālus un veido prezentācijas, krustvārdu mīklus, atjautības
                              uzdevumus, ieteikumus ceļotājiem               

Rezultāts:              Iegūtas jaunas zināšanas un sagatavotas prezentācijas, ar kurām iepazīstina
                              8. klašu skolēnus             

 

AKTIVITĀTES

12. oktobris   Pasaule t@vā bibliotēkā - Iepazīsti Špeieres Domu Vācijā, Rīgas Domu un Limbažu
                    baznīcas. Izstāde bibliotēkā, bibliotekāre iepazīstina ar akciju "Pasaule t@vā bibliotēkā",
                    dalās ceļojuma iespaidos, kura laikā apmeklēja Špeieres Doma 950. jubilejas svinības, aicina 
                    salīdzināt Rīgas un Špeieres Domus un padziļināt savas zināšanas par Limbažu luterāņu, pareizticīgo 
                    un katoļu baznīcām;

17.aprīlis       Pasaule t@vā bibliotēkā - iepazīsti Igvasu ūdenskritumu un Ventas rumbu. Skolēni prezentē  
                    savusdarbus,akcentē, ka Latvijā ir tikpat skaisti dabas objekti kā citur pasaulē;

18.aprīlis       Pasaule t@vā bibliotēkā - iepazīsti Brīvības statuju Liberti salā ASV un Brīvības pieminekli  
                    Rīgā. Skolēni prezentē savus darbus, aicina pasākuma dalībniekus risināt krustvārdu mīklu, skaitļu  
                    režģi unatjautības uzdevumus, akcentē pieminekļu vēsturi un simboliku;

19.aprīlis       Pasaule t@vā bibliotēkā - iepazīsti Jeloustonas Nacionālo parku ASV un Randu pļavas 
                    Latvijā. Skolēni prezentē savus darbus, iesaista pārējos pasākuma dalībniekus dažādos konkursos;

9.maijs         Pasaule t@vā bibliotēkā - noslēguma pasākums. Visu akcijas laikā izpētīto un sagatavoto darbu 
                    prezentācijas, izveidotās planšetes atvēršana.