Laucesas pagasta bibliotēka

PAR AKCIJU

Dalībnieki:              Jaunieši - 4.-9. kl.       

Izvēlētie objekti:     Ēģiptes piramīdas un skudru puzni

Izpētes metode:      Aizraujoši, ar lielo interesi serfojot pa tīkliem un šķirstot enciklopēdijas.                          

Rezultāts:               Gatava planšete; gandarijums par paveikto darbu ; bagatāka bagāža par Pasaules
                               mantojumiem; jauniešos tika audzināts kolektivisms, darbs komandā.                         

 

AKTIVITĀTES

Līdz 5.decembrim (2011)   Zīmējumu konkurss "Septiņi Pasaules brīnumi - Ēģiptes piramīdas"
                                       Laucesas ciema bērnu un jauniešu vidū kā arī Birznieku pamatskolā akcijas ietvaros
                                       bija izsludināts zīmējumu konkurss. Izstāde un labāko darbu autoru apbalvošana;

16., 17. februāris              Radošās darbnīcas "Taisām piramīdas" Bērni un jaunieši tika iesaistīti piramīdu un
                                      skudru pūžna veidošanā. Skaistās piramīdas un skudru pūznis ar skudriņām "rotā"
                                      bibliotēkas telpas visu akcijas laika periodu;

4.marts                           Pasākums "Pa Pasauli ar gaumi" Apmeklētājiem bija rādītas īsfilma par ceļojumiem un
                                      "Saules zeme Ēģipte". Jaunieši un pieaugušie iesaistīti viktorinā "Poļe čudes" par Ēģiptes
                                      virtuves tradīcijām. Viesi bija aicināti pie furšeta galda - dažādu valstu virtuves ēdienu
                                      degustācija;

                                      Zīmējumu izstāde "Septiņi Pasaules brīnumi - Ēģiptes piramīdas" Pasākuma
                                      apmeklētājiem tika piedāvati apskatei bērnu zīmējumi;

                                      Grāmatu izstāde "Pasaule vienā čemodānā" Apmekletājiem tika piedāvātā ekspozīcija
                                      no grāmatām, brošurām, ceļošanas somām un globusa;

13.-16.marts                   Maratons "Meklējam - atrodam - pētam" Jauniešiem un pieaugušajiem tiks uzdots
                                     meklēt informāciju par Ēģiptes piramīdām un skudru pūzni. Darbam izmantojam gan
                                     Interneta resursus, gan bibliotekas krājumu;

30.marts                         Viktorīna Spēle "Poļe Čudes" bērniem un jauniešiem. Aktivākā pasākumu dalībnieku
                                      apbalvošana. Planšetes prezentācija;

24.aprīlis                         Pasākums "Smalkā Francija. B.Napoleonam - 400" Piedālīsies 7.-8. kl. skolēni
                                      no kaimiņpagastiem. Rādīsim īsfilmiņu par Francijas kultūras mantojumu. Spēlēsim 
                                      Intelektuālo spēli "Na pole on". Franču bērnu literatūras maratons.

 

AKCIJAS ĪSTENOŠANA