Lauberes pagasta bibliotēka

PAR AKCIJU

Dalībnieki:           Pusaudži,jaunieši un pieaugušie

Izvēlētie objekti:  Belovežas gāršu salīdzina ar dabas parku " Zarumi" 

Izpētes metode:   Izzina, meklē informāciju grāmatās, laikrakstu bibliotēkā, Internetā, meklē fotoattēlus
                            par UNESCO kultūras mantojuma dabas objektu. Fotografē salīdzināmo dabas parku,
                            meklē līdzības un atšķirības, veidu uzskates planšeti                     

Rezultāts:             Apzināti vietējie dabas objekti, ikdienišķajā meklēts skaistums, kurš līdzvērtīgs pasaules
                            kultūras mantojuma  dabas objektiem. Attīstās radošums, izpratne par apkārtējās vides
                            un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu nākamām paaudzēm.                    

 

AKTIVITĀTES

Februāris        Fotografēšana, informācijas meklēšana. Lauberes pusaudži, jaunieši un pieaugušie fotografē
                     ziemas skatus parkā, meklē informāciju par UNESCO objektu internetā;

Marts             Ziedu mēnesis. Radošajās darbnīcās veidojam ziedus no papīra, filca,auduma, fimo, zīmējam,
                     līmējam, gleznojam;

Aprīlis            Pavasaris dabas parkā ar fotoaparātu. Grupa interesentu dodas uz parku, lai fotografētu
                     ziedošo mežu. Bibliotēkā meklējam informāciju grāmatās,Internetā,datu bāzēs. Ideju ģenerēšana
                     prezentācijas darba izveidei;

17. maijs        Darba prezentācija. Piedāvāta apskatei izveidotā planšete, iepazīstinām apmeklētājus ar UNESCO
                     kultūras mantojuma dabas objektiem un vērtējam paveikto.
 

AKCIJAS ĪSTENOŠANA