Kursīšu bibliotēkas informācijas centrs

2.-5. maijs      Projektu nedēļas ietvaros „Pasaule t@vā bibliotēkā – kultūras mantojums” 7.-8.klasei.
                     Kursīšu pamatskolas 7.-8.klases skolēni kopā ar skolotājiem, strādāja Kursīšu bibliotēkā un
                     veica izpētes darbu un salīdzināja abus izvēlētos objektus, meklēja materiālus veidoja prezentācijas, 
                     testus un uzmetumus planšetei;

15. maijs       Objekta iepazīšana klātienē. Skolēni ekskursijas laikā viesojas Cemex cementa rūpnīcā Brocēnos;
30. maijs       Pasākums „Uzzini arī tu”. Skolēni iepazīstina pārējos skolas biedrus ar akcijas laikā pētītajiem
                    objektiem, ko jaunu un interesantu uzzinājuši.