Jūrkalnes pagasta bibliotēka

PAR AKCIJU

Dalībnieki:           Jūrkalnes pamatsskolas 2.-7.klašu skolēni

Izvēlētie objekti:  Ventas rumbu un Viktorijas ūdenskritumu

Izpētes metode:   Skolnieki meklē materiālus internetā un šos materiālus pielīmē pie plakāta, pēc tam prezentē
                            savus rezultātus

Rezultāts:             Iepazīstas ar UNESCO darbību Latvijā un pasaulē, rosina interesi par Latvijas objektiem, kuri
                            iekļauti UNESCO sarakstā, kā arī uzzina vairāk par citiem sarakstā iekļautajiem UNESCO 
                            objektiem. Šis pasākums jauniešos rada intresi un sapratni par UNESCO darbību.Veicina 

                            iemaņas interneta vietnēs sameklēt vajadzīgo informāciju, to apstrādāt un izdrukāt, kā arī 

                            noformēt iegūtos materiālus.                     

 

AKTIVITĀTES

8. maijs             "Prāta vētras" par Ventas rumbu un viktorijas ūdenskritumu. Akcijas „Pasaule t@vā
                         bibliotēkā – UNESCO Pasaules mantojuma izzināšana” ietvaros konkurss jauniešiem par
                         Kuldīgas rumbu un Viktorijas ūdenskritumu.

 

AKCIJAS ĪSTENOŠANA