Jaunlutriņu pamatskolas bibliotēka

AKTIVITĀTES

21. aprīlis  Talka Polīšu gravās. Attīrījām taku no kritušiem kokiem un zariem; tīrījām avotiņu; izlikām norādes
                 zīmes pie objektiem (piedalījās Jaunlutriņu pamatskolas un Vārmes pamatskolas skolēni, vecāki).
                 

AKCIJAS ĪSTENOŠANA