Jaunjelgavas pilsētas bibliotēka

PAR AKCIJU

Dalībnieki:           Daina Vanaga un Jaunjelgavas pilsētas bibliotēkas lietotāju grupa

Izvēlētie objekti:  Āfrikas valsti Etiopiju un Jaunjelgavas labiekārtoto Daugavas krastmalu

Izpētes metode:  Skatās izstādi "Dievišķais pieskāriens" un klausās Dainas Vanagas stāstījumu
                           par Etopijas iedzīvotāju darbu un atpūtu. Dodas apskatīt un novērtēt Daugavas
                           labiekārtoto krastmalu kā jaunu atpūtas iespēju.                           

Rezultāts:            Iepazināmies ar dzīvi Etiopijā un novērtējām Jaunjelgavas jauno labiekārtoto Daugavas
                           krastmalu kā jaunu atpūtas iespēju tūristiem un pašiem jaunjelgaviešiem.                            

 

AKTIVITĀTES

28. janvāris un       Pasākums un izstāde "Dievišķais pieskāriens" kā arī pastaiga pa Daugavas krastmalu.
17. februāris          Pasākumā klausījāmies Dainas Vanagas stāstījumu par Āfrikas valsti Etiopiju- kā strādā un
                            atpūšas afrikāņi. Izstādē vērtējām Āfrikas dabas savdabību. Jaunjelgavā aplūkojām jauno
                            atpūtas iespēju- labiekārtoto Daugavas krastmalu.